Tillgänglighet för Jordbruksverkets e‑tjänster

Jordbruksverket står bakom de e-tjänster som är framtagna av en extern leverantör. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dem. Här beskriver vi hur e-tjänsterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är e‑tjänsterna och de digitala tjänsterna kopplade till dem?

Vi arbetar löpande med förbättring av den digitala tillgängligheten men vi är medvetna om att delar av e‑tjänsterna inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e‑tjänsterna?

Om du inte kan använda e‑tjänsterna på grund av att funktioner i dem inte är tillgänglighets­anpassade, men som är undantaget från lagens tillämpnings­område, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i e‑tjänsterna

Vi arbetar löpande med att förbättra e‑tjänsternas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Teknisk information om e‑tjänsternas tillgänglighet

De här e‑tjänsterna och deras innehåll är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte eller delvis är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • En del innehåll som inte är text saknar i vissa fall text­alternativ med samma syfte. (webbriktlinje R115)
  • I vissa delar av e‑tjänsterna presenteras inte funktioner och information korrekt då koden saknar att beskriva vilken roll funktionerna har. (webbriktlinje R121)
  • Inmatnings­fält saknar förmågan att med hjälpmedel påvisa vilken typ av innehåll som förväntas. (webbriktlinje R154)
  • Det finns brister i kontraster i enstaka delar. (webbriktlinje R156)
  • Webbsidorna i e‑tjänsten saknar korrekt titel. (webbriktlinje R135)
  • Navigeringsordningen saknar logisk ordning på en del platser. (webbriktlinje 136)
  • En del hjälptexter fungerar inte med vissa typer av hjälpmedel. (webbriktlinje R164)
  • Användar­inställningar tas inte hänsyn till.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighets­­problem i våra e‑tjänster senast den 30 juni 2022.

Hur vi testat webbplatsen

För våra e‑tjänster har vi låtit en extern leverantör genomföra en oberoende granskning. Den externa granskningen genomfördes via leverantörens egen gransknings­­tjänst.

För e‑tjänsterna pågår under våren 2022 utveckling hos vår externa leverantör för att åtgärda alla utestående punkter för att leva upp till tillgänglighets­­kraven. En första delleverans kommer att ske i februari och återstående punkter åtgärdas i juni.

Jordbruksverket arbetar löpande med förbättring av den digitala tillgängligheten genom kompetens­­höjande insatser, framtagna rutiner, checklistor och stöd. Vi har med oss EN 301 549 vid upphandling och kravställning, involverar våra kunder i utvecklings­­processen och samarbetar med funktions­hinder­­rörelsen.

Den senaste oberoende granskningen gjordes den 12 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 17 december 2021.

Senast granskad: 2021-12-20