Möteshandlingar från övervakningskommittén för strategiska planen

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två gånger per år. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Senast granskad: 2023-04-03

Till toppen