Bidrag till FOU-projekt för ökad ekologisk produktion och konsumtion 2019 och 2020

Den här informationen gäller dig som har fått beslut om bidrag 2019 och 2020 i utlysningen om försöks- och utvecklingsprojekt för ökad ekologisk produktion och konsumtion.

När du har fått ditt beslut om bidrag

Beviljade FOU-projekt 2020

Totalt fanns det cirka 9,6 miljoner kronor i utlysningen 2020 för miljöförbättrande åtgärder. Den ena delen av utlysningen gällde för nya projekt inom de fyra miljökvalitetsmålen och den andra delen var en särskild satsning inom ekologisk produktion. Vi beviljade bidrag till 15 projekt inom miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket och 8 projekt inom satsningen till ekologisk produktion.

Så söker du utbetalning för ditt FOU-projekt

Alla projekten som beviljats bidrag har redan fått utbetalningen som ett förskott.

Kostnader som ersätts

Det är bara de kostnader som du tagit med i din projektansökan som ersätts.

När ska jag göra min ekonomiska redovisning?

Du ska senast den 31 januari 2021 göra en fullständig ekonomisk redovisning för ditt projekt. Om du har ansökt om och fått mer pengar än vad som projektet har kostat så ska du betala tillbaka till oss enligt de anvisningar du får från oss.

Redovisning av projektet

Du ska senast den 31 januari 2021 lämna in en redovisning för ditt projekt. Redovisningen ska innehålla en slutrapport och en sammanfattning.

Blanketten som du ska fylla i kommer att finnas här i slutet av april.

Vi kommer att publicera din slutrapport i vår databas för rapporter från försöks- och utvecklingsprojekt.

Så här kan din rapport se ut

Beroende på vilken typ av projekt som genomförs kan rapporten se lite olika ut. Normalt ska en slutrapport innehålla:

  • sammanfattning
  • bakgrund och syfte, frågeställning
  • material och metoder
  • resultat
  • slutsats
  • eventuellt en publikationslista.

Vi ser gärna att projektets resultat publiceras i branschtidskrifter och andra populärvetenskapliga publikationer liksom, där det är relevant, vetenskapliga tidskrifter. Det är också viktigt att du följer den plan för spridning av resultaten som du angav i ansökan.

När resultatet från projektet, eller delar av det, publiceras ska det framgå att projektet genomförts med bidrag från Jordbruksverket. Skriv så här: ”Projektet har finansierats av nationella FoU-medel från Jordbruksverket”. Det ska inte vara någon logotyp med.

Du ska även publicera slutrapporten på webbportalen för forskning inom ekologiskt lantbruk ”Organic eprints”.

Kontakta oss om du har frågor

Mer information kan du få av Eva Dahlberg, FOU-handläggare på miljöanalysenheten.

Senast granskad: 2022-04-04

Till toppen