Beviljade projekt FOU 2020 samt Livsmedels­strategi - ekologisk produktion för 2019-2020

Den här tabellen visar vilka projekt som fått beviljat projekt­pengar inom utlysningen 2020 för miljö­förbättrande åtgärder och för ekologisk produktion.

Den ena delen av utlysningen gällde projekt inom de fyra miljökvalitets­målen som vi främst arbetar med. Vi fördelade cirka 7,6 miljoner kronor till 15 projekt för 2020.

Den andra delen var en särskild satsning inom ekologisk produktion med cirka 9,6 miljoner kronor för projekt under 2019 och 2020. Satsningens syfte är att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen, och skedde inom ramen för livsmedels­strategin där vi fått i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att nå regeringens inriktnings­mål på 30 procent ekologisk jordbruksmark år 2030.

Beviljade projekt
Miljökvalitetsmål och/eller annan prioritering i utlysningenProjekttitelOrganisationProjektansvarigPåbörjatAvslutasBeviljat belopp FOU 2020Beviljat belopp Livsmedelsstrategi - ekologisk produktion för 2019-2020
Begränsad klimat­påverkanKLIMASMART - Odlingsåtgärder för minskade växthusgas­utsläpp med bibehållen avkastning vid odling på torvjordSLUÖrjan Berglund20202022485 000 kr
Ett rikt odlingsl­andskapLärkvall - vallodlings­metodik för att minska fauna- och insektsskadorFöreningen Kvismare FågelstationJan Sondell20202022475 000 kr
Ett rikt odlings­landskapBiodiversitet i åkermark: hur viktiga är åkerogräsen för jordbruks­landskapets pollinatörer?Linköpings universitetPer Milberg20202022575 000 kr
Ett rikt odlings­landskapFörbättrad dränering som åtgärd för minskat växtnärings­­läckage och långsiktig markbördighetSLUIngrid Wesström20202022906 000 kr
Giftfri miljöUnikt datamaterial från prognosrutor kan stärka växtskydds­strategier och tillämpningen av IPMSLUPaula Persson20202020571 000 kr
Giftfri miljöBio­filter för behandling av bekämpningsmedels­resterRISELeticia Pizzul20202020884 000 kr
Giftfri miljöFaktabaserad rådgivning för hållbart och effektivt växtskyddSLUAnna Berlin20202020918 000 kr
Giftfri miljö + Livsmedels­strategi - Ekologisk produktionGrödors ogräs­konkurrerande egenskaperSLUDavid Hansson20192020452 000 kr
Giftfri miljö + Livsmedels­strategi - Ekologisk produktionRotröta i åkerbönor – utbredning och sortskillnaderAgri Science Sweden Ekonomisk FöreningMariann Wikström20202022
1 år: 604 000 kr
Ingen över­gödningKvävestrategi och tidpunkt till höstrapsHS VästraEvelin Johansson2017202086 000 kr
Ingen över­gödningStrukturkalkning av mellanlera i Halland för minskat fosforläckageSLUHelena Aronsson20182020228 000 kr
Ingen över­gödningKvävestrategi för höstvete, maltkorn och vårvete i SverigeHS VästraEvelin Johansson20192021405 000 kr
Ingen över­gödningIdentifiering av åkermark som är känslig för fosfor­läckageSLUKarin Blombäck20202020297 000 kr
Ingen över­gödningMätningar i fosfor­dammarSLUMagdalena Bieroza20202022300 000 kr
Ingen över­gödningKvävestrategier i havreSLUSofia Delin20202022482 000 kr
Ingen över­gödningAmmoniakavgång från fjäderfä­gödsellager med olika torrsubstans med eller utan takRISEKristina Mjöfors20202022509 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Etablering och radhackning av ekologisk frövall i timotej och ängssvingelSveriges frö- och oljeväxtodlareGunilla Larsson20192019
1 år: 83 000 kr (beviljades 2 år: 307 000 kr men försöket avbröts efter år 1)
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Det är inne att vara utehönaRISEEva Salomon20192019
1 år: 495 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Grön jordNordvara Nordisk Råvara ABGunnar Backman20192019
1 år: 500 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Proteinkvalité i ekologiskt odlad spannmåls- och trindsädssorterSLUJannie Hagman20192019
1 år: 88 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Mobil gröngödsling i ekologisk odlingHS ÖstergötlandPer Ståhl20192020
2 år: 1 018 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Näringsbevattning med biogödselHS SkåneAnita Gunnarsson20192020
2 år: 1 131 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Etablerings­tidpunktens inverkan på sommar­mellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaperSLUThomas Prade20192020
2 år: 1 236 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Bättre kunskap om sjukdoms­resistens i höstrapssorterSveriges frö- och oljeväxtodlareAlbin Gunnarsson20192020
2 år: 166 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Förbättrad sortprovning för ekologisk höstrapsodlingSveriges frö- och oljeväxtodlareAlbin Gunnarsson20192020
2 år: 191 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Bättre kväve­utnyttjande från nötflytgödselSLUSofia Delin20192020
2 år: 800 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Närings­bevattning med biogödsel, del 3 - blomkål i fokusHS SkåneAnita Gunnarsson20202020
1 år: 141 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Organiska gödselmedel och bio­stimulanterHS ÖstergötlandPer Ståhl20202021
1 år: 326 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Etablering av och radhackning i frövallar av ängssvingel och rörsvingelHS Konsult ABEva Edin20202022
1 år: 454 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Grön jord 2Nordvara Nordisk Råvara ABGunnar Backman20202020
1 år: 500 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Appliceringsteknik i eko­jordgubbarHIR Skåne ABKlara Löfkvist20202020
1 år: 500 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Högt betesintag på begränsad areal i ekologisk mjölk­produktionHIR Skåne ABNiels Andresen20202020
1 år: 506 000 kr
Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)Optimerad kull­storlek för resurseffektiv ekologisk smågris­produktionSLUKatja Nilsson20202020
1 år: 633 000 kr


Senast granskad: 2022-04-04

Till toppen