Bidrag till FOU-projekt inom miljöförbättrande åtgärder 2020

Den här informationen gäller dig som har fått beslut om bidrag 2020 i utlysningen om försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Läs om hur du söker utbetalning av bidraget och redovisar projektet.

När du har fått ditt beslut om bidrag

Beviljade FOU-projekt 2020

Totalt fanns det cirka 9,6 miljoner kronor i utlysningen 2020 för miljöförbättrande åtgärder. Den ena delen av utlysningen gällde för nya projekt inom de fyra miljökvalitetsmålen och den andra delen var en särskild satsning inom ekologisk produktion. Vi beviljade bidrag till 15 projekt inom miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket och 8 projekt inom satsningen till ekologisk produktion.

Så söker du utbetalning för ditt FOU-projekt

Du kan ansöka om utbetalning för ditt FOU-projekt så snart som du har haft kostnader, men högst tre gånger per år. Du måste söka om utbetalning för upparbetade kostnader senast den 15 oktober. Då söker du även om utbetalning av förskott för de kostnader du kommer att ha för återstoden av året.

Vår e-tjänst för utbetalning till de beviljade projekten öppnas i september 2020.

I e-tjänsten gör du en enkel ekonomisk redovisning. Du behöver inte skicka in något underlag från din bokföring.

Om du arbetar på en högskola eller ett universitet och söker bidrag för administrativa kostnader ska du bifoga kopia på beslut eller motsvarande underlag som styrker dessa kostnader.

Kostnader som ersätts

Det är bara de kostnader som du tagit med i din projektansökan som ersätts.

När ska jag göra min ekonomiska redovisning?

Varje gång du ansöker om betalning för upparbetade kostnader gör du en ekonomisk redovisning av ditt projekt. Dessutom ska du senast den 1 mars varje år lämna in en fullständig ekonomisk redovisning av ditt projekt för det föregående kalenderåret. Om du har ansökt om och fått mer pengar än vad projektet har kostat, ska du betala tillbaka till oss.

Redovisning av projektet

Du ska senast den 1 mars varje år lämna in en rapport för föregående års resultat. Om ditt projekt ska pågå fler år gör du en delredovisning. När projektet avslutas ska du skicka in en slutrapport med en sammanfattning.

Blanketten som du ska fylla i kommer att finnas här i september.

Vi kommer att publicera din slutrapport i vår databas för rapporter från försöks- och utvecklingsprojekten.

Så här kan din rapport se ut

Beroende på vilken typ av projekt som genomförs kan rapporten se lite olika ut. Normalt ska en slutrapport innehålla:

  • sammanfattning
  • bakgrund och syfte, frågeställning
  • material och metoder
  • resultat
  • slutsats
  • eventuellt en publikationslista.

Vi ser gärna att projektets resultat publiceras i branschtidskrifter och andra populärvetenskapliga publikationer liksom, där det är relevant, vetenskapliga tidskrifter. Det är också viktigt att du följer den plan för spridning av resultaten som du angav i ansökan.

När resultatet från projektet, eller delar av det, publiceras ska det framgå att projektet genomförts med bidrag från Jordbruksverket. Skriv så här: ”Projektet har finansierats av nationella FoU-medel från Jordbruksverket”. Det ska inte vara någon logotyp med.

Kontakta oss om du har frågor

Mer information kan du få av Eva Dahlberg, FOU-handläggare på miljöanalysenheten.

Senast granskad: 2022-04-04

Till toppen