Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

Syftet med stödet är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där det inte är möjligt för en enskild aktör att kunna finansiera ett utvecklingsarbete. Du kan även söka stödet till samarbete om du har ett utvecklings- och innovationsprojekt som inte uppfyller kravet för att kunna söka stödet till innovationsprojekt.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöd för samarbeten. För att kunna söka ska ni ha minst en samarbetspart för att genomföra åtgärden.

Samarbetsavtal krävs men har inga formkrav förutom att samarbetsparter ska ha bekräftat samarbetet skriftligt. Samarbetsparten ska bidra till att uppnå projektets uppsatta mål.

Det kan ni få stöd för

Ni kan få stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom

  • konkurrenskraft
  • djurvälfärd
  • miljö och klimat
  • livsmedel
  • besöksnäring.

Samarbetsprojekt för nya blommande ytor och andra småbiotoper

Inom stöd för samarbeten är totalt 100 miljoner kronor öronmärkta för en satsning på småbiotoper i slättbygd. Pengarna ska användas till att skapa nya blommande ytor och andra småbiotoper i landskap som domineras av åkermark. Tolv länsstyrelser har tilldelats medel utifrån länets andel stöd­berättigad åkermark som inte omfattas av skogs­undantag i grundvillkoret om miljöytor.

Vänd dig till länsstyrelsen för mer information.

Så mycket stöd kan ni få

Ni kan få stöd för 70–100 procent av utgifter som ger rätt till stöd.

Så söker ni stödet

Ni kan söka stöd för samarbeten i samband med en utlysning eller genom att lämna anbud på en upphandling.

En utlysning innebär att en bestämd summa pengar finns att söka under en viss period inom något av de områden som finns under rubriken Det kan du få stöd för. Att lämna anbud på en upphandling innebär att ni erbjuder er att sälja en tjänst inom något av de områden som finns under samma rubrik.

Information om vilka regler som gäller kommer att finnas i samband med den aktuella utlysningen eller upphandlingen.

Länsstyrelsen och Sametinget kan ha fler utlysningar och upphandlingar som kan vara aktuella för dig. Håll utkik efter information på respektive myndighets webbplats.

Poängsättning av din ansökan

Här kan du läsa om poängsättningen som görs av alla ansökningar för att välja ut vilka ansökningar som ska få stöd. Här finns också information som du behöver när du gör din ansökan i e-tjänsten.

Uppgifterna du lämnar avgör vilken poäng din ansökan får

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Det är handläggare på den myndighet som handlägger stödet som bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poängkraven och sedan poängsätter din ansökan. Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimipoäng. Myndigheten som handlägger din ansökan har bestämt en aktuell minimipoäng för stödet. Du hittar den aktuella minimipoängen på myndighetens webbplats. Där ser du också ifall ansökningarna hanteras allteftersom de kommer in till myndigheten, eller om de hanteras i så kallade beslutsomgångar vid specifika tillfällen under året eller genom utlysningar.

Webbplatser för myndigheter som handlägger stödet

Varje myndighet har gjort egna val av minimipoäng, val av hantering av ansökningar, och eventuella regionala prioriteringar. Information finns på respektive myndighets webbplats.

Du som söker stöd i e-tjänsten har redan valt den myndighet som kommer att handlägga din ansökan. Du väljer samma myndighet här för att få aktuell information som gäller för din ansökan.

Författningar

Söker efter 2022:27

Senast granskad: 2023-11-14

Till toppen