Fortbildning av rådgivare inom ökad konkurrenskraft med fokus på riskhantering

Under 2022 hade Jordbruksverket en upphandling av fortbildning av rådgivare inom ökad konkurrenskraft med fokus på riskhantering.

Målgruppen för fortbildningen har varit rådgivare vars kunder är primärproducenter inom antingen jordbruk-, trädgård- eller rennäring. Det ska öka rådgivarnas kunskap om riskhantering och förmåga att kunna ge råd så att lantbrukare kan fatta strategiska och kostnadsbesparande beslut.

Jordbruksverket slöt avtal med Växa Sverige, Ludvig & Co samt Hushållningssällskapet Västra.

Projektet avslutades den 31 december 2023.

Senast granskad: 2024-02-20

Till toppen