Rådgivning om energi och klimat

Du som är lantbrukare kan få kostnadsfri eller subventionerad rådgivning om energi och klimat. Genom Greppa Näringen kan du välja mellan flera olika rådgivningstyper, till exempel Energikollen och Klimatkollen. Därtill kan du gå Jordbruksverkets kurs i sparsam körning och få rådgivning om att producera biogas.

Greppa Näringens rådgivning om hållbart jordbruk

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri eller kraftigt subventionerad rådgivning som både du och miljön tjänar på. Här kan du läsa mer om några olika rådgivningstyper som finns.

Klimatkollen

Rådgivningen Klimatkollen ger dig koll på stort och smått när det gäller utsläpp av växthusgaser som lustgas, metan och koldioxid i jordbruket. Du och rådgivaren beräknar tillsammans gårdens klimatutsläpp och diskuterar vad det finns att göra för att minimera utsläppen från produktionen.

Energikollen

Rådgivningen Energikollen visar hur du kan effektivisera användningen av energi på företaget.

Om du har en djurgård med mer än 25 djurenheter kan du köpa enskild rådgivning om energieffektivisering. Du betalar då 10 procent av kostnaden för rådgivningen, medan Landsbygdsprogrammet står för de övriga 90 procenten.

Under rådgivningsbesöket kartlägger du och rådgivaren hur energianvändningen ser ut på gården. Ni diskuterar också de viktigaste energiåtgärderna för just ditt företag.

Energikollen finns även för växthus. Dessutom finns det kostnadsfri grupprådgivning för mindre djurgårdar och växtodlingsgårdar. Kontakta din länsstyrelse om du vill veta mer om grupprådgivning om energieffektivisering.

Filmer om hur energirådgivningen går till

Det finns filmer som ger dig ett smakprov på hur det fungerar när du får rådgivning genom Energikollen. I filmerna ger energirådgivare tips till grisföretagare och mjölkföretagare.

För grisföretagare

Avsnitt 1: Energikartläggningen. I filmen medverkar

 • Lars Nilsson, smågris- och slaktsvinsproducent samt växtodlare
 • Anders Wärleus, smågris- och slaktsvinsproducent
 • Nils Helmersson, energirådgivare

 

Avsnitt 2: Energiutmaningarna. Nu får vi åter träffa grisföretagarna Lars och Anders. I avsnitt 1 ställdes de inför ett antal utmaningar. Hur har det gått för dem? Lars och Anders reflekterar också över den tuffa konkurrensen inom grisproduktionen och vad som påverkar deras lönsamhet.

 

Avsnitt 3: Succé! I sista avsnittet visar det sig att Anders och Lars har klarat energiutmaningarna med bravur. I många fall är resultaten bättre än alla prognoser. Anders och Lars har kommit så här långt både genom mindre åtgärder och större investeringar.

 

För mjölkföretagare

Avsnitt 1: Energikartläggningen. I filmen medverkar

 • Anders Karlsson (mjölkproduktion med 110 kor som mjölkas med robot och 160 hektar åker)
 • Gösta Holmberg (230 hektar åker och 140 mjölkkor, varav 70 kor i mjölkgrop och 70 i robot)
 • Stellan Strand (ekologisk mjölkproduktion med 26 årskor i uppbundet stall)
 • Ingvar Persson (energirådgivare).

Brett utbud av fördjupad rådgivning

Greppa Näringen erbjuder ännu fler rådgivningar som guidar till viktiga klimatanpassnings­åtgärder i jordbrukets olika produktionsgrenar. Det finns till exempel fördjupad rådgivning inom kväveresurs­effektivitet, vattenhushållning och markbördighet, som bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet i produktionen.

Exempel på rådgivningar inom växtodling

Exempel på rådgivningar inom djurhållning

Mer om Greppa Näringens rådgivning

Det är EU:s landsbygdsprogram som finansierar rådgivningen inom Greppa Näringen, som är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna och LRF. Om du genomför åtgärderna som lyfts fram i Greppa Näringen på gården så minskar både gårdens klimat­påverkan och förlusterna av växtnäring till havet. Du kan läsa mer om Greppa Näringens rådgivning på deras webbplats.

Kurs i sparsam körning

Vi erbjuder kurser i sparsam körning med lantbruksmaskiner i hela landet. Kurserna hålls av Hushållningssällskapet Västra, HIR Skåne och LRF Konsult.

På en kurs i sparsam körning lär du dig hur du kan minska bränsleanvändningen för lantbruksmaskiner vid olika typer av arbetsmoment. Kursen riktar sig till dig som är

 • lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruks- eller trädgårdsföretag
 • maskinförare på maskinstation eller maskinförsäljare.

Totalt omfattar kursen cirka 10 timmar, med både praktiska körmoment och teori samt en uppföljningsträff. Efter uppföljningsträffen får du ett kursintyg.

Kursen är en del av Jordbruksverkets projekt ”Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – kurser i sparsam körning” inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Anmäl intresse för kursen

Kontakta oss om du har frågor om kursen

Vill du veta mer om kursen i sparsam körning? Kontakta Emelie Karlsson:

Rådgivning om biogas

Det finns rådgivning för dig som är intresserad av att satsa på biogas. Du kan till exempel gå på inspirerande gruppträffar om biogas eller bilda biogasnätverk för att utbyta erfarenheter med andra biogasintresserade företagare. Du kan också få enskild biogasrådgivning. Vi har avtal med flera rådgivningsföretag som har hög kompetens inom biogas.

Biogasrådgivningen finansieras genom två projekt inom EU:s landsbygdsprogram 2014–2020:

 • "Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – gruppaktiviteter inom biogas m.m."
 • "Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – rådgivning."

Här kan du läsa mer om rådgivningen som finns.

Grupprådgivning

Nyfiken på biogas? (biogasmodul 1)

En kunskaps- och inspirationsträff i grupp för dig som vill veta mer om biogas.

Träffen ger dig en introduktion till framgångsrik produktion av biogas på gården. Den är riktad till företag på landsbygden som är intresserade av att starta biogasproduktion. Rådgivaren som håller i träffen har goda kunskaper om lantbruksbaserad biogas.

Bilda ett biogasnätverk! (biogasmodul 4)

Ett biogasnätverk ger kompetensutveckling i grupp för dig som äger en biogas­anläggning eller som vill starta en biogasanläggning med substrat från djurhållning och biomassa.

Nätverket har två till tre träffar per år under ledning av en biogasrådgivare, med möjlighet att bjuda in föreläsare och göra studiebesök.

Enskild rådgivning

Är biogas något för mig? (biogasmodul 2)

Under rådgivningen diskuterar du och rådgivaren vilka förutsättningar din gård har för att producera biogas, med hänsyn till gårdens potential att producera och avsätta biogas. Ni beräknar också hur mycket biogas som det går att producera med tillgängliga substrat som till exempel stallgödsel.

Rådgivaren lägger 8 till 12 timmar på rådgivningen, varav besöket på din gård tar cirka 3 timmar.

Om ni kommer fram till att det är lönt att gå vidare med planering av en biogasanläggning på din gård, så finns det möjlighet att gå vidare med fördjupad rådgivning (biogasmodul 3a och 3b).

Fördjupad biogasrådgivning (biogasmodul 3a)

I biogasmodul 3a görs fördjupade beräkningar inför investeringar i en biogas­produktions­­anläggning.

Rådgivningen inkluderar en ekonomisk beräkning och en riskanalys, med två till tre alternativ som visar hur det ekonomiska utfallet påverkas av parametrar som gödselgasstöd och energipris. Du och rådgivaren beräknar även klimatnyttan och biogödselns värde. Analysen visar under vilka förutsättningar det är möjligt att investera i biogasproduktion.

Rådgivningen ska lägga grunden för fortsatt rådgivning i biogasmodul 3b.

Fördjupad biogasrådgivning (biogasmodul 3b)

Biogasmodul 3b ger fördjupad biogasrådgivning, med fokus på affärsmöjligheter, lagstiftning och planering. Den ska ge ett bra stöd inför en investering.

Rådgivningen inkluderar fortsatt diskussion om nyttor, ekonomisk beräkning och riskanalys, utifrån resultaten som tagits fram i biogasmodul 3a. Rådgivningen ger också vägledning om företagets förutsättningar att investera i biogasproduktion, och du får även ett förslag till tidsplan. Biogasrådgivaren lägger 8–10 timmar.

Senast uppdaterad: 2021-09-21