Rådgivning om förgröning

Du som är lantbrukare kan köpa rådgivning om förgröning. Vi erbjuder rådgivningstjänster där du bara betalar 30 procent av kostnaden.

Förgröningsåtgärder kan till exempel vara biologisk bekämpning av skadeinsekter och åtgärder som bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Detta ingår i rådgivningen

 

Den rådgivning som du kan få omfattar fyra delar:

  • Reglerna kring förgröning
  • Optimering av biologisk mångfald inom ramarna för förgröningen och utifrån företagets intresse och inriktning
  • Dialog kring vad som kan fungera och är optimalt med hänsyn till både ekonomi och biologisk mångfald på den enskilda gården
  • Flerårsplan för förgröning

Rådgivningen anpassas till dina önskemål och intressen. Planen kan se olika ut beroende på om du är intresserad av jakt, pollinering av grödor, biologisk bekämpning av skadeinsekter eller något annat.

Satsning på subventionerad rådgivning

Du som lantbrukare betalar 30 procent av rådgivningskostnaderna och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent.

Kontakta rådgivarna för mer information

Jordbruksverket har skrivit avtal med ett antal organisationer som erbjuder rådgivning. Företagen som ger förgröningsrådgivning kan också erbjuda subventionerad tvärvillkorsrådgivning.

Senast granskad: 2022-04-06