Rådgivning om tvärvillkor

Du som är lantbrukare kan köpa rådgivning om tvärvillkor till ett subventionerat pris. Vi erbjuder rådgivningstjänster där du bara betalar 30 procent av kostnaden.

Tvärvillkor är regler inom områdena miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd. Du måste följa dessa regler för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd.

Detta kan rådgivarna hjälpa till med

En rådgivare kommer ut till din gård och går igenom de tvärvillkor som är aktuella för din gård och ger råd om hur du ska rätta till eventuella brister.

Krav som ställs på en rådgivare om tvärvillkor

För att arbeta som rådgivare inom tvärvillkor ska rådgivaren ha gått en tvärvillkorskurs. Det krävs även generell erfarenhet av lantbruksrådgivning och utbildning inom området.

Satsning på subventionerad rådgivning

Du som lantbrukare betalar 30 procent av rådgivningskostnaderna och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent.

Kontakta rådgivarna för mer information

Jordbruksverket har skrivit avtal med ett antal organisationer som erbjuder rådgivning. Företagen som ger tvärvillkorsrådgivning kan också erbjuda subventionerad förgröningsrådgivning.

Senast granskad: 2022-04-06