Rådgivning för verksamheter inom fäbodbruk och annat småskaligt gårdsbruk

Rådgivning för dig som vill bevara och utveckla småskalig matkultur, traditionella växter och husdjursraser inom småskaligt gårdsbruk och kulturmiljöer. Vi erbjuder rådgivningstjänster där du bara betalar 30 procent av kostnaden.

Vem är rådgivningen till för?

Rådgivningen riktar sig till dig som driver eller har för avsikt att driva ett affärsmässigt, småskaligt gårdsbruk eller fäbodbruk i kulturlandskap.

Detta kan rådgivarna hjälpa till med

Rådgivningstjänsten skräddarsys för mottagaren. Fokus ligger på hur vi kan bevara och utveckla traditionell kunskap kring småskalig matkultur, traditionella växter och husdjursraser inom småskaligt gårdsbruk och kulturmiljöer. Vi tittar också på möjligheter att skapa nya arbetstillfällen.

Hur går rådgivningen till?

Välj det företag eller den organisation som erbjuder rådgivningstjänster som du har behov av. Rådgivaren kommer att analysera nuläget i din verksamhet och identifiera åtgärder som utvecklar den. Rådgivaren kan också erbjuda lösningsförslag på utmaningar i din verksamhet.

Kartläggning ska bidra till fortsatt utveckling av Sveriges fäbodbruk

Jordbruksverket upphandlade under 2016 och 2017 en behovskartläggning av Sveriges fäbodbruk. Kartläggningen består av en analys av nuläge, behov och möjligheter, men även en presentation av möjliga målformuleringar för fortsatt utveckling av svenskt fäbodbruk. Resultatet presenterades i en rapport som också innehåller förslag på handlingsplaner för Sveriges fäbodbruk.

Rådgivningen utgår ifrån en eller flera av dessa föreslagna handlingsplaner i rapporten:

  • Handlingsplan för ökad lokal förädling och slakt (handlingsplan nummer 4)
  • Handlingsplan för marknadsföring och försäljning (handlingsplan nummer 5)
  • Handlingsplan för smarta småjordbruk med god djurvälfärd (handlingsplan nummer 6)
  • Handlingsplan för lantraser i fäbodbruket (handlingsplan nummer 9)

Satsning på subventionerad rådgivning

Jordbruksverket satsar drygt 2 miljoner kronor för subventionerad rådgivning för verksamheter inom fäbodbruk och annat småskaligt gårdsbruk i kulturlandskap.

Syftet med den subventionerade rådgivningen är att främja och stärka det svenska småskaliga gårdsbruket i kulturlandskap. På så sätt möter vi behovet av att synliggöra och ta tillvara på dess möjligheter.

Rådgivningen ingår i den svenska livsmedelsstrategin. Du som företagare betalar 30 procent av rådgivningskostnaderna och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent.

Kontakta rådgivarna för mer information

Jordbruksverket har skrivit avtal med två rådgivare. Du hittar deras kontaktuppgifter här nedanför.

Kontaktuppgifter

Område

Företag och organisationer

Kontakt

Jämtlands län

Hushållningssällskapet i Jämtlands län

Karin Ahlberg Eliasson, 070‑392 13 13

karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

Nationellt

Knytkraft för öppen innovation

Per Nilsson, 070‑3257595

pen@profox.se

Senast granskad: 2022-05-03

Till toppen