Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Möbler och föremål av hotade träslag

Många tropiska trädarter är utrotningshotade eller utsatta för sådan omfattande handel att de riskerar att bli utrotningshotade. Det finns därför regler för att begränsa handeln med produkter av de här arterna. Det gäller till exempel möbler. Grundregeln är att produkter som ska förekomma i handel måste ha laglig bakgrund.

Du behöver inte längre CITES-tillstånd för vissa produkter av rosenträ och bubinga

Nu behöver du inte längre CITES-tillstånd för mindre träföremål som väger upp till 10 kg, musikinstrument eller instrumentdelar av träslagen rosenträ (Dalbergia spp.) och bubinga (Guibourtia spp.). Det gäller om du importerar till EU eller återexporterar det till eller från EU.

För Dalbergia nigra och Dalberiga cochinchinensis behöver du fortfarande CITES-tillstånd.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.

Flera tropiska trädarter från Asien, Central- och Sydamerika och Afrika hotas av ökad handel och därför omfattas dessa arter av CITES-reglerna.

På den här sidan kan du läsa om reglerna för arter som vi ofta får frågor om. Om du inte hittar den art som är aktuell i ditt fall kan du läsa mer på sidan med allmän information om hotade växter och produkter av hotade växter.

Vad betyder A-, B-, C- och D-listad?

 • A-listade arter är utrotningshotade på grund av handel och har därför störst behov av skydd.
 • B-listade arter riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras.
 • C-listade arter är utrotningshotade i ett visst land.
 • D-listade arter importeras till EU i så stor omfattning att det behövs kontroll av handeln.

Den här indelningen är enligt bilagorna i EU:s artlista. A-listade arter finns i bilaga A och så vidare. Vilka regler som gäller för en viss art beror på om arten är A-, B-, C- eller D-listad.

Handel inom EU

Grundregeln är att inom hela EU gäller förbud mot alla kommersiella aktiviteter med alla A‑listade arter, bland annat flera träslag. Förbudet omfattar möbler och andra föremål som helt eller delvis består av A-listade träslag. Förbudet gäller också möbler och föremål av B-listade träslag som inte har laglig bakgrund.

Men om du ansöker om ett så kallat CITES-intyg så finns det möjlighet att du kan få handla med A-listade träslag. Du söker intyget i vår e-tjänst. Läs mer om hur du söker på sidan med allmän information. Där kan du också läsa om vad en kommersiell aktivitet är.

Exempel på A-listade trädarter som omfattas av förbudet

Här är exempel på A-listade arter som omfattas av förbudet mot handel inom EU.

 • Araucaria araucana – brödgran (Chile och Argentina)
 • Aquilaria spp. – örnträdssläktet
 • Abies guatemalensis – art i familjen tallväxter (Guatemala)
 • Balmea stormiae (Mexico, Guatemala, Honduras och El Salvador)
 • Chrysalidocarpus decipiens – art i familjen palmer
 • Dalbergia nigra – riopalisander, riojakaranda (Brasilien)
 • Fitzroya cupressoides – art i familjen cypressväxter (Chile och Argentina)
 • Pilgerodendron uviferum (Chile och Argentina)
 • Podocarpus parlatorei (Argentina, Bolivia och Peru)

Antikundantaget innebär att du kan få sälja föremål bearbetade före den 3 mars 1947

Föremål av A-listade träslag som bearbetats före den 3 mars 1947 får du i vissa fall sälja inom EU utan CITES-intyg. Det här undantaget kallas antikundantaget.

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du annonserar olovligt om att till exempel köpa, sälja, förevisa eller skänka bort en A-listad art, kan du komma att åtalas för artskyddsbrott. Om du fälls i Sverige är straffet böter eller fängelse i upp till fyra år.

Ta med eller skicka träföremål till eller från länder utanför EU

Om du till exempel vill ta med dig eller skicka möbler eller andra träföremål till eller från ett land utanför EU, kan du behöva ansöka om CITES-tillstånd. Du söker tillståndet i vår e‑tjänst. Läs mer om hur du söker på våra sidor med allmän information.

Frågor och svar

Kan man ge bort ett föremål med ett hotat träslag som gåva?

Ett föremål som består av eller innehåller ett A-listat träslag kan du skänka bort som gåva men då bör du skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet ska det framgå att föremålet skänks som gåva utan krav på motprestation, och att mottagaren inte får sälja eller använda det i kommersiellt syfte. Gåvobrevet ska vara daterat och undertecknat av dig och mottagaren.

Senast uppdaterad: 2020-09-03