Provrör i glas med blå vätska.

Sveriges 3R-center

Sveriges 3R-center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige.

Swedish 3Rs Center