Gör något för miljön och din ekonomi

Sök 1-åriga miljö- och klimatersättningar

Har du funderat på att börja odla fång- eller mellangrödor, kanske i kombination med vårbearbetning? Nu finns det ersättningar som du kan söka i din SAM-ansökan. Du kan också få ersättning när du mark­karterar, gör en växtodlingsplan och en växtnäringsbalans. Du kan då söka ersättningen för precisions­jord­bruk - plan­er­ing. De 1-åriga ersättningarna har till syfte att effektivt använda det kväve som finns, minska kväve­läckaget men också öka inlagringen av kol i marken. Mellan skörden på hösten och en vårsådd gröda finns en period för att låta en mellangröda- eller fånggröda bygga upp växtmassa där både rötter och växtlig­heten ovan jord binder in kol under några månader.