Stöd till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder

Nu kan du söka projekt- och investeringsstöd samt stöden inom Leader. Stöden ska öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder och underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Stöden ska också bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.