Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Ta in hundsperma till Sverige

Hitta på sidan

När du ska ta in hundsperma till Sverige finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på från vilket land du ska ta in sperman ifrån.

Sperma från EU-länder, Norge, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Vatikanstaten, Island, Monaco eller Schweiz

När du tar in sperma från EU-länder, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Vatikanstaten, Island, Monaco eller Schweiz ska det finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Hälsointyget ska visas upp för den veterinär som utför inseminationen.

Hälsointyget ska utfärdas av en behörig veterinär i landet som det kommer ifrån i samband med spermasamlingen. Intyget ska vara skrivet på engelska och innehålla de här uppgifterna:

  • hanhundens id-nummer
  • bekräftelse på att hanhunden inte misstänks överföra smittsamma sjukdomar vid samlingstillfället
  • bekräftelse på att sperman kommer från den angivna hunden och att spermaförpackningen har förslutits av veterinären och märkts med hanhundens identitetsuppgifter.

Hälsointyg krävs inte från Norge.

Har sperman samlats från en hanhund i ett land utanför EU och förts till ett annat EU-land innan du tar in den i Sverige? Då måste du ha ett införseltillstånd. Läs mer om det under rubriken Sperma från övriga länder utanför EU.

Sperma från övriga länder utanför EU

För att få ta in sperma från övriga länder utanför EU behövs det här:

  • införseltillstånd
  • hälsointyg
  • föranmälan om införsel via gränskontrollstation.

Du måste ansöka om tillstånd för införsel

För att du ska få ta in sperma och embryo måste du först ansöka om tillstånd för införsel hos Jordbruksverket.

Det kostar 500 kr och du ska betala till Jordbruks­verkets bankgiro 5693-2486. Märk betalningen med ”14005 införsel av ... " och ange vad tillståndet gäller för.

Observera att hanen måste vara identitetsmärkt redan vid spermasamling, provtagning och vaccination och du ska ange id-numret i ansökan.

Tillståndet gäller för ett obegränsat antal införseltillfällen under ett år. Du kan ansöka för sperma från flera hanar som du sedan för in vid olika tillfällen under den period tillståndet är giltigt.

Det kan ta upp till 30 dagar att handlägga din ansökan innan tillståndet är klart.

Hälsointyg

Hanen ska veterinärundersökas i samband med spermasamlingen. Veterinären utfärdar sedan ett hälsointyg som ska följa med sperman i original och visas vid gränsen och för den veterinär som ska göra inseminationen. Hälsointyget ska vara skrivet på engelska och innehålla följande uppgifter:

  • hanhundens id-nummer
  • bekräftelse på att hanhunden inte misstänks överföra smittsamma sjukdomar vid samlingstillfället
  • bekräftelse på att sperman kommer från den angivna hunden och att spermaförpackningen har förslutits av veterinären och märkts med hanhundens id-nummer.

Rekommendation om vaccination mot leptospiros eller provtagning för leptospiros

Du som importerar sperma bör ställa krav på att hanhunden är vaccinerad mot leptospiros eftersom det finns en risk för smittöverföring av leptospira från sperma. För att hunden ha skydd mot leptospiros när den lämnar sperma måste den ha blivit vaccinerad minst 14 dagar innan sperman lämnas samt inom ett år före spermasamlingen.

Om hanhunden inte hinner bli vaccinerad kan du istället ta ett blodprov för att kontrollera att den inte är smittad av leptospiros.

Importera via en godkänd gränskontrollstation

Du får bara importera hundsperma från länder utanför EU via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen.

Senast uppdaterad: 2021-04-19

Denna modul visas endast online