Föra ut hundsperma från Sverige

När du ska föra ut hundsperma till ett annat land finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på till vilket land du ska skicka sperman till.

Föra ut hundsperma till andra EU-länder

När du för ut sperma till andra EU-länder behöver de här kraven vara uppfyllda:

Du behöver ha tillstånd för seminverksamhet

För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd från Jordbruksverket. Tillståndet kan omfatta ett eller flera av delmomenten samling, behandling, lagring och distribution samt seminering. Du behöver alltså ha tillstånd för att kunna samla och handla med hundsperma.

Anläggningen där hundsperman samlas, produceras, bearbetas eller lagras ska vara registrerad hos Jordbruksverket

Du registrerar din anläggning i e-tjänsten på vår webbplats.

Detta gäller även veterinärkliniker om sperman samlas på en veterinärklinik.

Donatorhunden ska vara id-märkt

Donatorhunden ska vara märkt med antingen chip eller tatuering. Du kan läsa mer om vad som gäller för märkning av hundar på våra sidor om märkning och registrering av hundar.

Dessutom gäller det här:

 • Id-märkningen ska alltid göras innan sperman samlas.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.

Donatorhunden behöver vara frisk vid spermasamlingen

Veterinären som samlar sperman ska innan den börjar samla sperman

 • kontrollera hundens identitet
 • göra en klinisk undersökning av hunden särskilt med hänsyn till tecken eller symtom på smittsamma sjukdomar

Veterinären kan antingen skriva ett intyg över undersökningen eller anteckna det i journalen. Intyget behöver inte följa någon särskild mall. Veterinären ska förpacka sperman och märka det med

 1. datum för samling eller produktion av sperman
 2. donatordjurets art, om nödvändig underart och identitetsuppgifter (id-nummer)
 3. anläggningens unika registreringsnummer.

Om sperman har samlats av en hanhund från ett land utanför EU

Om sperman har samlats från en hanhund i ett land utanför EU och förts till Sverige behöver du kontakta behörig myndighet i mottagarlandet för att ta reda på vad som gäller.

Om sperman har samlats innan den 21 april 2021

Om du vill skicka sperma som samlats före 21 april 2021 ska du kontakta behörig myndighet i mottagarlandet för att ta reda på vad som gäller.

Föra ut hundsperma till länder utanför EU

Tänk på det här när du ska skicka sperma till ett land utanför EU:

 • Det är veterinärmyndigheten i landet du ska skicka sperman till som bestämmer vilka krav sperman måste uppfylla för att få komma in i landet. Jordbruksverket har oftast ingen kännedom om dessa.
 • Oftast behövs någon typ av djurhälsointyg som utfärdas av en officiell veterinär.
 • Det är ditt ansvar att se till att rätt intyg används, att alla dokument och intyg som krävs följer med sperman och att sändningen uppfyller de krav som ställs.
 • Det kan vara en tidskrävande process att ta reda på rätt intyg och se till att sperman uppfyller alla krav som landet ställer så det är viktigt att börja förbereda sändningen i mycket god tid.
 • Om en sändning av sperma blir nekad införsel i ett land och skickas tillbaka till Sverige måste sperman även uppfylla de svenska reglerna för det aktuella landet som sperman har skickats till för att den ska få komma tillbaka in i Sverige.

När du för ut sperma till länder utanför EU behöver du göra det här:

Ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska skicka sperman till

Reglerna för vad som gäller när du ska skicka sperma till ett land utanför EU är olika för alla länder. Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska skicka sperman till. Gör så här:

 • Kontakta i god tid veterinärmyndigheten i landet dit sperman ska skickas.
 • Be om skriftlig information om vad som krävs.
 • Ta reda på om landet dit sperman ska skickas till har några andra krav som till exempel särskilda intyg, provtagningar, avmaskning eller andra behandlingar.

Du kan också få hjälp av mottagarlandets ambassad i Sverige eller den svenska ambassaden i mottagarlandet.

Tänk på att Storbritannien, förutom Nordirland, numera ligger utanför EU.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du skickar sperma till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

När du har tagit reda på vilka intyg som behövs ska du kontakta en officiell veterinär

När du har tagit reda på vilka intyg som du behöver ska du kontakta en officiell veterinär i ditt närområde för att få hjälp med att uppfylla villkoren och få intygen utfärdade.

Veterinären behöver få se intygen i mycket god tid innan avresan. Det beror på att veterinären behöver tid för att undersöka om de eventuella sjukdomar som nämns i intyget har funnits i Sverige och när de senaste utbrotten var. Veterinären kanske också behöver planera vaccinationer eller provtagning av donatorhunden som sperman ska samlas från för olika sjukdomar. Det innebär att du kan behöva besöka veterinären flera gånger innan avresan.

Observera att din hund eller sperman måste uppfylla alla kraven för att veterinären ska kunna stämpla och skriva under intyget. Om texten i intyget är oklar eller villkoren inte går att uppfylla, kan den officiella veterinären neka att utfärda intyget.

Ibland kan den officiella veterinären behöva ett dokument från dig där du som ägare skriftligt intygar sådant som veterinären inte själv kan kontrollera. Det kan till exempel handla om i vilka länder hunden har vistats det senaste året eller om hunden har använts i naturlig avel.

Det är bara officiella veterinärer som får utfärda intygen

Det är bara officiella veterinärer som får utfärda intygen och alla veterinärer i Sverige är inte officiella veterinärer. Officiella veterinär har fått ett förordnande av Jordbruksverket som innebär att de får utfärda intyg för djur. Det innebär att du inte kan anlita Livsmedelsverkets officiella veterinärer när du ska resa med din hund.

Om du behöver ett intyg som visar att Sverige är fritt från olika sjukdomar

Om landet dit sperman ska skickas kräver ett intyg där det står att Sverige är fritt från olika djursjukdomar, som till exempel rabies, kan du skriva ut ett sådant intyg här på vår webbplats. Det kallas för veterinärcertifikat.

Författningar

Söker efter 2009:91

Senast granskad: 2023-07-11

Till toppen