Musikinstrument av hotade växt- och djurarter – CITES

Det är vanligt att musikinstrument, eller delar av instrument, är tillverkade av material från växt- och djurarter som är utrotningshotade på grund av omfattande handel. Eftersom det finns regler för att skydda dessa arter så kan du som ska handla med musikinstrument inom EU behöva ett så kallat CITES-intyg. Om du ska resa med ditt instrument utanför EU kan du behöva ha ett musikinstrumentpass.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.

Många musikinstrument innehåller material från hotade arter. Här kan du läsa om reglerna för arter som vi ofta får frågor om. Om du inte hittar den art som är aktuell i ditt fall kan du läsa mer på någon av sidorna med allmän information.

Handla med musikinstrument inom EU

Förbud mot handel med A- och B-listade arter i hela EU

Grundregeln är att inom hela EU gäller förbud mot alla kommersiella aktiviteter med A‑listade arter. Detsamma gäller B-listade arter som inte importerats lagligt till EU eller som saknar dokumentation som visar exemplarets lagliga bakgrund. Men om du ansöker om ett så kallat CITES-intyg så finns det fall då du kan få handla med instrument som är tillverkade av A-listade arter. Du söker CITES-intyg i vår e-tjänst.

Tänk på att det inte räknas som en kommersiell aktivitet att resa inom EU och uppträda med musikinstrumentet vid en konsert.

När det gäller instrument tillverkade av B‑listade arter behövs inget CITES-intyg men du måste kunna visa att instrumentet har en laglig bakgrund.

Det här ska du ange och bifoga när du söker CITES-intyg för musikinstrument

När du söker CITES-intyg för ett musikinstrument behöver du tänka på det här:

 • Ansökan om CITES-intyg ska normalt bara omfatta ett musikinstrument.
 • I ansökan ska du ange uppgifter om instrumentets ursprung.
 • Om det finns ett serienummer på instrumentet ska du ange det i ansökan så att vi kan skriva in det i CITES-intyget. Instrumentet ska nämligen kunna identifieras och kopplas ihop med CITES-intyget.
 • Om det inte finns ett serienummer måste du bifoga fotografier av instrumentet. Vi häftar fast bilderna på baksidan av CITES-intyget och de fungerar som identifikation av instrumentet. Du behöver ladda upp dels ett foto av hela instrumentet med en så neutral bakgrund som möjligt, dels ett foto av någon detalj som hjälper till att identifiera instrumentet. Det kan till exempel vara resonanshål med omliggande dekoration, huvud med stämskruvar och stämpel, hals med lägesmärken eller träets ådringsmönster.
 • Du måste kunna visa att materialet i instrumentet kommer från exemplar som är prekonventionella. Prekonventionell betyder att exemplaren har tagits från naturen innan arten blev skyddad via CITES-regelverket.

Så bevisar du laglig bakgrund för B-listade arter

För B-listade arter är det inget krav på CITES-intyg. Om du ska sälja eller köpa ett musikinstrument som innehåller en B-listad art måste det i stället finnas ett dokument som visar instrumentets lagliga bakgrund. Dokumentet ska följa med vid köpet och det är både säljarens och köparens ansvar att tänka på detta. Dokument som visar på laglig bakgrund är till exempel kopia på importtillstånd eller ett dokument från musikaffären där det lagliga ursprunget av arterna bekräftas. Du som köper instrumentet ska kontrollera dokumenten och det är viktigt att du sparar dem, för om du någon gång ska sälja instrumentet är det du som säljare som måste skicka med dessa papper till nästa ägare. Utan dokument som visar exemplarets lagliga bakgrund är handel förbjuden.

Informationen för dig som har musikinstrument som innehåller elfenben

EU har den 19 januari 2022 antagit striktare riktlinjer kring handel med bearbetat elfenben. Vid handel inom EU med musikinstrument som innehåller elfenben innebär detta att:

 • Man kan inte längre tillämpa det så kallade antikundantaget vid kommersiella aktiviteter med musikinstrument som innehåller elfenben och är tillverkade före den 3 mars 1947. Nu krävs alltid CITES-intyg vid kommersiella aktiviteter, oavsett instrumentets ålder.
 • Jordbruksverket kommer i princip bara att kunna utfärda CITES-intyg
  och CITES-tillstånd för musikinstrument som tillverkats före 1975.
  För att få omfattas av detta undantag krävs att instrumenten huvudsakligen används som musikinstrument och att de inte i första hand är avsedda som prydnadsföremål. Instrument som innehåller elfenben och är prydnadsföremål kan bara få CITES-intyg eller CITES-tillstånd om de är tillverkade före den 3 mars 1947.

Musikinstrument som tillverkats efter 1975 och inte innehåller elfenben omfattas inte av dessa riktlinjer.

Vid handel inom EU med instrument tillverkade före den 3 mars 1947 kan man fortfarande tillämpa det så kallade antikundantaget om instrumentet innehåller andra CITES A-listade arter än elfenben - till exempel riopalisander/riojakaranda (Dalbergia nigra). Man måste då på ett trovärdigt sätt kunna styrka instrumentets ålder. Se information om Antikundantaget nedan.

Exempel på A-listade arter som omfattas av förbudet

Här är exempel på A-listade arter som omfattas av förbudet.

 • Riopalisander (Dalbergia nigra) – används i till exempel gitarrer, stråkar och stråkinstrument.
 • Afrikansk elefant (Loxodonta africana) – elfenben används i till exempel stråkar, pianotangenter och säckpipor.
 • Asiatisk elefant (Elephas maximus) – elfenben används i till exempel stråkar, pianotangenter och säckpipor.
 • Havssköldpadda (Cheloniidae spp.) – används i till exempel stråkar och plektrum.
 • Val (Cetacea spp.) – ben, tänder och valbard används i till exempel stråkar och andra instrument.

Exempel på B-listade arter som omfattas av förbudet

Här är exempel på B-listade arter som omfattas av förbudet.

 • Hela släktet Dalbergia spp. som omfattar fler än 200 olika arter. Av dessa är riopalisander (Dalbergia nigra) A-listad, medan alla övriga arter är B-listade. I Dalbergia-släktet ingår bland många andra de populära arterna indiskt rosenträ (Dalbergia latifolia), Grenadilla eller African Blackwood (Dalbergia melanoxylon), Cocobolo eller Mexikansk jakaranda (Dalbergia retusa) och Honduras rosewood (Dalbergia stevensonii) – används i till exempel gitarrer.
 • Bubinga (Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana och Guibourtia tessmannii) – används i till exempel gitarrer.
 • Ramin (Gonystylus spp.) – används i till exempel trumstockar.
 • Fernambuk/Bresilja (Paubrasilia echinata) - alla delar, produkter och färdiga produkter omfattas av förbudet.
  Vid återexport ut från EU och import in till EU finns ett undantag som gäller för vissa produkter. Du kan läsa om detta undantag nedan under rubriken Att ta med sig eller skicka instrument till länder utanför EU.
 • Ebenholtssläktet (Diospyros spp.) från Madagaskar. Endast timmer, sågade trävaror och faner är listat. Färdiga slutprodukter som till exempel möbler, musikinstrument och delar till musikinstrument omfattas dock inte av förbudet.
 • Valross (Odobenus rosmarus) – delar av valrossbetar kan ingå i olika instrument.

Antikundantaget gäller för instrument tillverkade före den 3 mars 1947

Inom EU finns ett undantag som innebär att du i vissa fall får sälja musikinstrument inom EU utan CITES-intyg om instrumenten är tillverkade före den 3 mars 1947. Undantaget kallas antikundantaget. Tänk på att antikundantaget inte gäller för handel med länder utanför EU.

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du annonserar olovligt om att till exempel köpa, sälja, förevisa eller skänka bort en A-listad art, eller handlar med en B-listad art som saknar dokumentation om laglig bakgrund, kan du komma att åtalas för artskyddsbrott. Om du döms i Sverige kan straffet bli böter eller fängelse i upp till fyra år.

Att ta med sig eller skicka instrument till länder utanför EU

Om du vill ta med dig, sälja eller skicka ett instrument, instrumentdelar eller tillbehör till något land utanför EU, ska du kontakta Jordbruksverket eftersom du kan behöva ansöka om CITES-tillstånd. Det finns några få undantag från kravet på CITES-tillstånd.

Undantag för produkter av fernambuk/bresilja (Paubrasilia echinata)

Nedanstående produkter som innehåller fernambuk/bresilja (Paubrasilia echinata) behöver inte CITES-tillstånd vid återexport till och från länder utanför EU:

 • färdiga musikinstrument
 • färdiga delar till musikinstrument
 • färdiga tillbehör till musikinstrument, exempelvis stråkar.

Undantag för produkter av bubinga (Guibourtia spp.) och rosenträ (Dalbergia spp.)

Nedanstående produkter som innehåller bubinga (Guibourtia spp.) och rosenträ (Dalbergia spp) behöver inte CITES-tillstånd vid import och återexport till och från länder utanför EU:

 • Färdiga musikinstrument = musikinstrument som är spelklara eller som endast kräver montering av delar för att bli spelklara.
 • Färdiga delar till musikinstrument = delar som är färdiga att montera och som är särskilt avsedda eller utformade för att uttryckligen användas tillsammans med instrumentet för att göra det spelbart.
 • Färdiga tillbehör till musikinstrument = tillbehör till musikinstrument som är separerade från musikinstrumentet, som är särskilt avsedda eller utformade för att uttryckligen användas tillsammans med ett instrument och som inte kräver någon ytterligare ändring för att användas.
 • Färdiga träprodukter = produkter som transporteras var för sig eller i bulk som inte kräver någon ytterligare behandling och som paketerats och märkts för slutanvändning eller detaljhandel i ett tillstånd som innebär att de kan säljas till eller användas av allmänheten. Här gäller att en sändning, som inkluderar en eller flera färdiga träprodukter eller artiklar, får innehålla sammanlagt högst 10 kilo av de berörda arterna, oavsett sändningens totala vikt. Gränsen på 10 kilo per sändning bedöms alltså utifrån vikten av det trä som består av de berörda arterna. Om den sammanlagda vikten av de berörda arterna överstiger 10 kilo per sändning krävs alltid CITES-tillstånd för import och återexport till och från EU.

Alla ovanstående produkter som innehåller Dalbergia nigra (riopalisander, riojakaranda) och Dalbergia cochinchinensis (saknar svenskt artnamn) måste däremot alltid ha CITES-tillstånd.

Resa med musikinstrument utanför EU

Är du musiker och reser utanför EU med instrument som består av eller innehåller delar av djur eller växter som omfattas av CITES-reglerna? Under förutsättning att de CITES-listade arter som ingår i instrumentet uppfyller lagstiftningens krav på laglig bakgrund kan Jordbruksverket utfärda musikinstrumentpass för instrument som används för ändamål som till exempel personligt bruk, konsert, produktion (inspelning), utsändning, undervisning, uppvisning eller tävling. Detta pass behövs bara om du ska resa till länder utanför EU, mellan länder utanför EU och tillbaka in i EU. Du behöver inte musikinstrumentpass för att resa med instrument inom EU. Du söker musikinstrumentpasset i vår e‑tjänst.

Det här ska du ange och bifoga när du söker musikinstrumentpass

 • Ett musikinstrumentpass är personligt och utfärdas med namn- och adressuppgifter för den person som ska resa med instrumentet, oavsett vem som är ägare. Därför kommer du att få ange personnummer när du ansöker. Vi utfärdar inte pass i en orkesters namn och organisationsnummer.
 • Musikinstrumentpasset utfärdas med dina namn- och adressuppgifter som hämtas från folkbokföringens register. Om du i din ansökan anger namn- och adressuppgifter som avviker från folkbokföringens så har vi tyvärr inte möjlighet att lägga in dessa i passet.
 • I fältet Beskrivning av exemplaret i e‑tjänsten beskriver du instrumentet kortfattat, helst på engelska eftersom de uppgifter du anger här kommer att överföras till passet. Exempel på hur du kan skriva finns i e-tjänsten.
 • Du måste bifoga (ladda upp) ett separat dokument på svenska eller engelska som innehåller en detaljerad beskrivning av instrumentet och hur det kan identifieras. Ange gärna namn på alla djurarter och växtarter som ingår.
 • Du ska ange serienummer om sådant finns på instrumentet. Om serienummer saknas vill vi ha några olika bilder som gör det möjligt att identifiera instrumentet.
 • Det är viktigt med korrekt artnamn i musikinstrumentpasset och när du ansöker måste du ange exakt vetenskapligt (latinskt) namn på den CITES-listade växt- eller djurart (eller båda) som ingår i instrumentet. Är du osäker ska du om det är möjligt kontakta instrumentbyggaren, tillverkaren eller en sakkunnig expert för att få hjälp med detta.

Viktigt att tänka på

 • Passet kan bara användas om du reser tillsammans med instrumentet. Du får inte skicka instrumentet separat.
 • Passet utfärdas med ändamål ’P’ vilket innebär att det gäller för personligt bruk.
  Det betyder att det instrument som omfattas av passet inte får säljas eller byta
  besittning när det befinner sig utanför Sverige. Om du vill sälja instrumentet under passets giltighetstid måste instrumentet befinna sig i Sverige och du måste först skicka tillbaka passet i original till Jordbruksverket. Därefter söker du, om det behövs, intyg eller tillstånd hos Jordbruksverket inför försäljning av instrumentet.
 • När passets giltighetstid går ut måste du skicka tillbaka passet till Jordbruksverket. Ditt pass förnyas inte automatiskt, så om du ska fortsätta att resa med ditt instrument utanför EU måste du i god tid ansöka om nytt pass hos Jordbruksverket. Det underlättar vår handläggning om du i ansökan bifogar en kopia på ditt tidigare pass.

Musikinstrumentpasset behövs för de här arterna

Kravet på musikinstrumentpass gäller för instrument med A-, B- och C-listade produkter från växt- och djurarter.

Här är exempel på arter som kan förekomma i musikinstrument och som kräver musikinstrumentpass. Exemplen nedan är bara ett urval, det finns andra arter som omfattas av CITES och som ingår i olika musikinstrument.

 • Riopalisander (Dalbergia nigra) – används i till exempel gitarrer, stråkar och stråkinstrument.
 • Afrikansk elefant (Loxodonta africana) – elfenben används i till exempel stråkar, pianotangenter och säckpipor.
 • Asiatisk elefant (Elephas maximus) – elfenben används i till exempel stråkar, pianotangenter och säckpipor.
 • Havssköldpadda (Cheloniidae spp.) – används i till exempel stråkar.
 • Val (Cetacea spp.) – används i till exempel stråkar och stråkinstrument.
 • Ramin (Gonystylus spp.) – används i till exempel trumpinnar.
 • Valross (Odobenus rosmarus) – används i till exempel stråkar.
 • Reptiler (Reptilia spp.), A-, B- och C-listade arter – används i till exempel trummor och stråkar.

Frågor och svar

Kan man ge bort ett musikinstrument med en A-listad art som gåva?

Ett musikinstrument som innehåller en A-listad art kan du skänka bort som gåva men då bör du skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet ska det framgå att instrumentet skänks som gåva utan krav på motprestation, och att mottagaren inte får sälja eller använda det i kommersiellt syfte. Gåvobrevet ska vara daterat och undertecknat av dig och mottagaren.

Senast granskad: 2023-08-17

Till toppen