CITES-intyg

Här kan du söka CITES-intyg som gäller inom Sverige och andra EU‑länder. Kravet på CITES‑intyg gäller för A‑listade djur- och växtarter, och för produkter av dessa arter.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Viktigt att veta om din ansökan

Läs detta innan du ansöker

 • Läs om vad som gäller för CITES-intyg under Mer om CITES. Där står bland annat hur du tar reda på vilka arter som är A-listade och hur du tar reda på det vetenskapliga namnet (latinska namnet) som du behöver ange i ansökan.
 • Ha tillgång till din e-legitimation. Om du är utländsk medborgare kan du ansöka utan e-legitimation men då finns inte alla funktioner med i e-tjänsten.
 • Ha tillgång till bilder och andra bilagor elektroniskt eftersom du kommer att behöva ladda upp dem i e-tjänsten.
 • Ansökningsavgiften är 900 kronor. Den betalar du in i sista skedet av din ansökan och du betalar med Visa eller Mastercard. Om du betalar med kort måste du först se till att du har öppnat ditt kort för internetköp. Du kan också betala via internetbanken (SEB, Handelsbanken, Swedbank eller Nordea). Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).
 • Det finns tillfällen då du inte behöver ha CITES-intyg för A-listade arter. Det gäller vissa föremål som bearbetats före den 3 mars 1947, vilket du måste bevisa, eller om föremålet lämnas tillfälligt till en konservator eller liknande. Det är också möjligt för en vetenskaplig institution att få ett generellt undantag från kravet på CITES-intyg. Läs mer om undantagen under Mer om CITES.

Läs detta när du ansöker

 • I e-tjänsten förekommer ordet ”exemplar” och med det menar vi ett djur, en växt eller en produkt som är tillverkad av eller innehåller delar av djur eller växter.
 • Om du har ett original eller en kopia av ett tidigare CITES-intyg för samma exemplar eller för ett identiskt exemplar så kan du använda detta intyg som mall när du fyller i ansökan. Många av uppgifterna kan vara samma som tidigare.
 • I e-tjänsten kan du göra flera ansökningar vid samma tillfälle och skicka in dem tillsammans.
 • Om du ofta gör samma typ av ansökningar kan du välja att spara en mall i e‑tjänsten. En mall är dina sparade uppgifter från en av dina tidigare ansökningar. För att kunna spara en mall måste du logga in med e-legitimation.

Det finns fler saker du behöver tänka på för att din ansökan ska innehålla alla nödvändiga uppgifter. Läs mer på den sida som är aktuell för dig:

Läs detta när du har ansökt

 • Om din ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden cirka 30 dagar. Den kan bli längre om vi behöver kompletteringar i ditt ärende. Vi arbetar så snabbt det går för att ansökningarna ska bli klara så fort som möjligt.
 • Vi prövar din ansökan och samråder i vissa fall med Naturvårdsverket och andra myndigheter. Om vi godkänner ansökan får du ett CITES-intyg. Om vi bedömer att det inte finns tillräckligt med underlag får du avslag på din ansökan. Då får du inget CITES-intyg och kan inte använda ditt exemplar för kommersiella aktiviteter. Om du får avslag på din ansökan får du inte tillbaka ansökningsavgiften.
 • Om förhållandena ändras så gäller inte CITES-intyget längre. Det händer om till exempel ett levande djur dör eller om utseendet eller sammansättningen på ett exemplar förändras. Då ska du skicka tillbaka CITES-intyget till Jordbruksverket.
 • CITES-intyget i original ska följa exemplaret – även vid eventuella ägarbyten – och det är ditt ansvar att hålla reda på intyget så att det inte försvinner. Om du ska sälja exemplaret och originalintyget har försvunnit kan du inte ersätta det genom att skicka med en kopia till nästa ägare. Du måste då ansöka hos Jordbruksverket om ett helt nytt intyg.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Om du är utländsk medborgare kan du ansöka utan e-legitimation men då finns inte alla funktioner med i e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-08-21