Transportera katter

När du transporterar din katt behöver du göra det på ett säkert sätt. Du behöver bland annat ha god uppsikt över din katt och se till att den sitter säkert vid inbromsning. Det finns också särskilda regler för när och hur du får resa med katthonor och kattungar och för transporter utomlands. Tänk på att du inte får transportera katter som är sjuka eller skadade.

Det här behöver du tänka på innan du transporterar katter

När familjen ska åka iväg vill man ofta att katten också ska med. Innan resan bör du tänka på om katten kommer att må bra av att sitta i bilen under resan eller om den har det bättre hos vänner eller på ett katt­pensionat.

Du får bara transportera dina katter när de är lämpliga att transportera. Katter som är sjuka eller skadade får inte transporteras om transporten riskerar att öka lidandet. Om du är osäker på om din katt kan transporteras ska du kontakta en veterinär.

Lämna aldrig en katt ensam i en varm eller kall bil

Du får aldrig lämna ett djur utan tillsyn i bilen om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under -5°C.

Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret.

Transportera katter i bil på ett säkert sätt

När du transporterar katter i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt.

 • Du kan transportera katten i bagage­utrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten.
 • Katten ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Därför måste du se till att katten är säkrad vid inbromsning, till exempel genom att använda transportbur.
 • Om du transporterar katter i en bur eller liknande ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att katten får skugga och god ventilation.
 • Du ska se till att bagage eller andra föremål inte kan falla över katten och skada den.

Om transporten tar mer än 6 timmar bör du ha en bur med en sanitets­låda eller liknande för urin och avföring.

Om du är osäker på hur du ska transportera din katt, kan du vända dig till din länsstyrelse för rådgivning.

Rasta katten och ge den vatten minst var 6:e timme

Under transporten ska du rasta katten och ge den vatten minst var 6:e timme. Den ska få foder med högst 24 timmars mellanrum. Katter mår bäst om de har tillgång till färskt vatten under hela transporten. Det finns speciella skålar som hindrar att vattnet stänker över – så kallade "Non-spill" skålar.

Katter får förvaras i bilen i högst 3 timmar

En katt får förvaras i bilen i högst 3 timmar när bilen står stilla. Den får inte förvaras regelbundet i ett fordon eller i en bil när du arbetar. Under den tiden måste du ordna en bättre lösning för katten.

Katter får tillfälligt förvaras i bilen vid transporter och över­nattningar i samband med resor, vid vistelse i områden där husdjur inte är tillåtna eller vid andra aktiviteter som till exempel utställningar, adoptionsdagar, träningar eller tävlingar.

Minsta mått för transportburar

 • En transportbur för katt ska ha minst följande mått:
  Längd = 0,5 meter
  Bredd = 0,3 meter
  Höjd = 0,35 meter

En transportbur för katter ska dessutom vara anpassad till djurets storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,15 kvadratmeter för varje katt.

Katthonor och kattungar

 • En katthona som löper ska transporteras åtskild från hankatter.
 • Du får inte transportera en dräktig katthona om det är 2 veckor eller mindre kvar till den beräknade födseln av kattungarna om du ska åka längre än 5 mil.
 • Du får inte heller transportera en katthona tidigare än 1 vecka efter att hon fött ungar om du ska åka längre än 5 mil.
 • En kattunge måste vara minst 1 vecka och naveln ska vara helt läkt för att du ska få transportera den.

När det är brådskande att åka till veterinären

Om det är brådskande får du transportera en sjuk eller skadad katt till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Det gäller under förutsättning att transporten inte riskerar att öka kattens lidande. Om du är osäker på om det är lämpligt att transportera katten ska du kontakta en veterinär.

Det finns fler regler för vissa transporter

Om du transporterar katter i personbil eller lätt lastbil vid regelbunden och återkommande yrkesverksamhet finns det fler regler som du måste följa:

 • Du får bara transportera dina katter när de är lämpliga att transportera.
 • Katter som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.
 • Du ska kunna sköta om katterna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren obehindrat kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Utrymmet ska ha tillräcklig ventilation.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Skyltar på transporterna

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Det behöver inte finnas skyltar på personbilar.

Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar djur.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.

Transporter utomlands

Om du ska transportera katter utomlands behöver du ta reda på vilka regler som gäller i länderna som du eventuellt ska passera igenom och i mottagarlandet.

I vissa fall ska katten besiktigas av en veterinär

Om du tar betalt för en transport utomlands eller om du transporterar katter utomlands som en del av din ekonomiska verksamhet och alltså själv är transportör ska katterna besiktigas av en veterinär. Besiktningen får göras tidigast 48 timmar före lastning. Om du som privatperson transporterar dina egna katter, och de inte är fler än 5 stycken, behöver katterna inte besiktigas av en veterinär.

Planera resan i mycket god tid

Det är ditt ansvar att ta reda på vilka dokument och intyg som krävs. Det krävs en lång förberedelsetid innan avresan, i vissa fall upp till 4 månader. Vi rekommenderar därför att börja planera resan i mycket god tid.

Kontakta länsstyrelsen om du har frågor

Om du har frågor om transporter av katter ska du kontakta din länsstyrelse.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 2020:8

Senast granskad: 2024-06-12

Till toppen