Zoohandlare

Du som är zoohandlare måste ha relevant utbildning och tillstånd för din verksamhet. Du ska dela ut skötselanvisningar till dina kunder och du behöver följa regler som gäller hållande, uppfödning, försäljning transport och smittskydd.

Du måste ha relevant utbildning

Om du vill driva en zoobutik eller annan handel med djur i större omfattning måste du ha gått grundutbildning för zoohandlare och utbildning för de djurslag som du planerar att sälja. De djurslagsinriktade utbildningarna är:

  • burfåglar
  • tama illrar
  • kaniner och gnagare
  • reptiler
  • fiskar och groddjur.

Du måste gå utbildningar som är godkända av Jordbruksverket.

Godkända gymnasieutbildningar

August Kobbs Gymnasium

Godkända för grundkursen och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Dille gård AB

Godkända för grundkursen och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Djurgymnasiet, Stockholm

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Forslundagymnasiet, Umeå

Grundutbildning och särskild djurslagsinriktad utbildning om burfåglar, kaniner och gnagare, reptiler, fiskar och groddjur.

Friskolekoncernen Realgymnasiet som drivs av Lärande i Sverige AB

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Gamlebygymnasiet, Gamleby

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Grans Naturbruks­skola

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Himmelstalunds­skolan, Norrköping

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Ingelstorpsskolan

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Jämtlands Gymnasium Torsta, Ås

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Kvinnersta Naturbruks­gymnasium, Örebro

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Lillerudsgymnasiet Vålberg

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Munkagårdsskolan, Tvååker

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Naturbruks­gymnasiet, Ingelstad

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Naturbruks­gymnasiet, Ljusdal

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Naturbruks­gymnaiset, Sötåsen, Töreboda

Grundutbildning och särskild djurslagsinriktad utbildning om burfåglar, kaniner och gnagare, reptiler samt fiskar och groddjur.

Naturbruks­gymnasiet Västernorrland, Sollefteå

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Praktiska Gymnasiet, Kungsbacka

Grundutbildning och särskild djurslagsinriktad utbildning om sällskapsfåglar, kanin och gnagare, reptiler samt fiskar och groddjur.

Praktiska Gymnasiet, Södertälje och Nykvarn

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Praktiska Gymnasiet, Trollhättan

Grundutbildning och särskild djurslagsinriktad utbildning om sällskapsfåglar, kanin och gnagare, reptiler samt fiskar och groddjur.

Spånga gymnasium, Spånga

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Stiernhööks gymnasiet, Rättvik

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Strömma naturbruks­centrum, Sätila

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Svalöfs gymnasium, Svalöv

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Sveriges lantbruks­universitet, Uppsala

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Säbyholms Utbildningar

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Tenhults Naturbruks­gymnasium, Tenhult

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Uppsala Yrkesgymnasium Jälla

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Valstadskolan, Gamleby

Grundutbildning och särskild djurslagsinriktad utbildning om burfåglar, kaniner och gnagare, reptiler samt fiskar och groddjur.

Ystad Gymnasium

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Öknaskolan, Tystberga

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Övriga godkända utbildningar

Agneta Jernberg, Täby

Grundutbildning och särskild djurslagsinriktad utbildning om sällskapsfåglar

BEO c/o Torsten Berglind, Almunge

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Daniel Lundblad, Vittinge

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Föreningen Gotlands­kaninen, Visby

Utbildningen är endast godkänd för kaninuppfödares verksamhet och omfattar alltså endast avel och försäljning av tamkanin (Oryctolagus cuniculus dom.)

Malin Sundmark, Lisasgården, Krylbo

Särskild djurslagsinriktad utbildning om kanin.

Naturbruks­gymnasiet, Osby

Utbildning för den vars verksamhet avseende djur endast omfattar avel och försäljning av guldfisk (Carassius auratus), guldid (Leuciscus idus), odlad stör (Acipenser gueldenstaedtii), koikarp (Cyprinus carpio), solabborre (Lepomis gibbosus) och sandkrypare (Gobio gobio) för trädgårds- och prydnadsdammar.

Nordic Parrot Federation/Anna Marmlind/Sveriges Papegojförening

Särskild djurslagsinriktad utbildning om sällskapsfåglar.

Norrköpingsortens Kaninavels­förening

Grundutbildning och särskild djurslagsinriktad utbildning om kaniner och gnagare.

Stockholms Fågelförening, Täby

Grundutbildning och särskild djurslagsinriktad utbildning om burfåglar.

Sveriges Kaninavels­föreningars Riksförbund, Olofström

Utbildningen är endast godkänd för kaninuppfödares verksamhet och omfattar alltså endast avel och försäljning av tamkanin (Oryctolagus cuniculus dom.)

Västra Götaland Naturbruks­förvaltningens vuxenutbildning, Uddetorp och Sötåsen

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Ystads djurpark

Särskild djurslagsinriktad om burfåglar, kaniner och gnagare samt reptiler.

Zoorf (Zoobranschens riksförbund)

Grundutbildning och samtliga särskilda djurslagsinriktade utbildningar.

Det är viktigt att du har djurskydds­kompetens

Kravet på utbildning har införts för att garantera en lägstanivå av djurskyddskompetens i en zoobutik eller liknande. Utbildningarna är dels till för att ge förutsättningar för att djuren tas hand om på ett bra sätt, dels för att rätt information lämnas ut till kunderna. Kunderna som köper djur i zoobutiken förutsätter att personalen har kunskap och kan svara på frågor kring skötsel, utfodring, burar till djuren m.m.

Kravet på utbildning gäller den som ansvarar för den dagliga skötseln, hanteringen och försäljningen av djuren. Det är givetvis bra ifall övriga som arbetar i butiken går utbildningarna också, men det är inget krav.

Om två personer tillsammans delar på ansvaret av den dagliga skötseln, hanteringen och försäljningen av djuren så kan man acceptera att de även delar upp de olika djurslagsspecifika kurserna mellan sig. Båda två måste i så fall ändå ha gått grundutbildningen. Om den person som ansvarar för djuren inte kan sköta den dagliga verksamheten på grund av en längre planerad frånvaro, till exempel föräldraledighet, ska denna ersättas av utbildad personal.

Tillfällig frånvaro vid till exempel sjukdom eller semester behöver i normalfallet inte ersättas av annan utbildad personal. Dock måste ansvaret för djuren alltid lämnas över till kunnig personal.

Du måste ha tillstånd

Tillstånd för verksamhet med djur

Du som driver yrkesmässig verksamhet med djur behöver ha tillstånd från länsstyrelsen. Zoohandel räknas som yrkesmässig verksamhet med djur. Kontakta länsstyrelsen i det län där du har din verksamhet.

Tillstånd för att få sälja hotade djurarter

Vid handel med utrotningshotade djur som omfattas av CITES krävs tillstånd från länsstyrelsen. Du behöver även giltigt CITES-intyg för A-listade djur och dokument som visar laglig bakgrund för B-listade djur. Av de djur som vanligtvis säljs i zoobutiker är det framförallt reptiler och papegojor som kan vara hotade.

Registrera anläggningen

Du som håller djur i kommersiellt syfte, i exempelvis en zoobutik, ska registrera anläggningen där du håller djuren. Vi har olika register som du behöver registrera anläggningen i, beroende på om det är landlevande eller vattenlevande djur.

Du ska lämna skriftlig skötsel­anvisning om djur som säljs

Du som säljer djur yrkesmässigt ska lämna med en skriftlig skötselanvisning om alla djur som säljs. Denna anvisning ska bland annat innehålla uppgifter om:

  • hur stort djuret kan bli
  • normal livslängd
  • vilka utrymmen, vilken skötsel och mat som djuret behöver för att må bra.

Exakt vilka uppgifter anvisningarna ska innehålla anges i kapitel 3 i föreskriften om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

Du kan behöva anmäla din verksamhet med foder

Om du säljer foder till livsmedelsproducerande djur i din butik eller webbutik räknas din verksamhet som en foderanläggning. Du måste då följa EU:s regler om foder och göra en anmälan till Jordbruksverket. Det gäller till exempel foder till får, grisar och hönor, men även hästar, kaniner och duvor räknas som livsmedelsproducerande djur.

Om du är återförsäljare av obearbetat foder med animaliska beståndsdelar måste du också anmäla detta till Jordbruksverket.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska och se till att smitta inte sprids till andra djur. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra att djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Om du har djur i kommersiellt syfte finns det fler krav som du ska följa.

Om du har verksamhet som inte bedrivs i privat bostad gäller hygienreglerna

Om du har en verksamhet som du inte har i din privata bostad omfattas du av hygienreglerna. Exempel på verksamheter som omfattas av hygienreglerna är zoohandlare, zoohandelsgrossister och annan verksamhet eller uppfödning som inte sker i privat bostad.

Infektion med bakterier som är resistenta mot antibiotika

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika.

Om djuren får en infektion med MRSA och MRSP finns det krav som du måste följa. Kraven finns under respektive bakterie på sidan om Infektioner med resistenta bakterier.

Om ett sällskapsdjur behöver avlivas

Om ett sällskapsdjur blir skadad eller sjuk på ett sådant sätt att det inte längre kan leva ett bra liv ska det avlivas. Den som avlivar sällskapsdjuret ska kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska den aktuella avlivnings­metoden.

Det är viktigt att djur inte utsätts för lidande i samband med avlivningen. Avlivning av djur kan vara svårt och komplext och är det är därför mycket viktigt att säkerställa att avlivningen går rätt till. Ta kontakt med en veterinär för att få hjälp med avlivningen eller för att få råd om hur du kan gå tillväga för att säkerställa att avlivningen utförs korrekt.

Djurägare får avliva sina djur själva, men det finns regler för hur djur ska avlivas. Det är inte tillåtet att avliva djur genom exponering för kolmonoxid, eter, kloroform genom frysning eller andra metoder som medför onödigt lidande. De metoder som är tillåtna för att avliva djur finns i våra föreskrifter om avlivning och slakt.

Ta in foder från andra länder

Reglerna för handel med foder är till viss del olika beroende på om du handlar med länder inom eller utanför EU. De skiljer sig också beroende på om det gäller vegetabiliskt foder eller foder med animaliska beståndsdelar.

Du måste följa bestämmelserna om bland annat hållande, uppfödning, försäljning och djurskydd

Det finns många ytterligare bestämmelser som du som zoohandlare måste känna till och ta hänsyn till. Här är en kort översikt av vad som regleras.

Du som har zoobutik ska följa de bestämmelser som gäller för hållande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby. Det finns särskilda bestämmelser som rör zoobutiker, djurgrossistanläggingar och liknande. Exempel på sådana speciella regler är att djuren inte i onödan ska störas av andra djur eller av kunder och att det ska finnas speciella platser för rengöring av till exempel burar.

Du måste även följa de grundläggande bestämmelserna om hur djur ska hållas och skötas som finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Bestämmelser om handel med och förvaring av djurarter som lever vilt finns även i artskyddsförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd.

Bestämmelser om kommersiella aktiviteter, exempelvis handel, med utrotningshotade djur finns i EU:s rådsförordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och i EU-kommissionens förordning om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Bestämmelser om transport av djur finns i föreskriften om transport av levande djur och i EU:s rådsförordning om skydd av djur under transport.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:27

Söker efter 2019:15

Söker efter 2019:29

Söker efter 2019:7

Senast granskad: 2022-06-01

Till toppen