Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Slakt och avlivning av odlad fisk

Hitta på sidan

Djur får inte utsättas för onödigt lidande eller obehag när de ska slaktas eller avlivas.

Slakt av odlad fisk

När djur förs till slakt och när de slaktas ska de slippa onödigt obehag och lidande. Bedövning före slakt ska ske så att djuren snabbt blir medvetslösa. Medvetandet får inte återkomma.

Akut avlivning av odlad fisk

Vid annan avlivning än slakt och endast för odlad fisk gäller Jordbruksverkets föreskrifter om och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

Om du måste avliva odlad fisk akut måste du välja en avlivningsmetod som uppfyller någon av de här förutsättningarna:

  • omedelbart dödar djuret
  • snabbt leder till bedövning som varar tills djuret dör och som alltid följs av en metod som leder till döden
  • leder till död hos fisk som är bedövad eller sövd.

Fisken måste bedövas innan du skär strupen av den.

Efter avlivningen måste du eller den som utfört avlivningen kontrollera att fisken är död. När en fisk är död har de rytmiska gälrörelserna och ögonrörelserna upphört.

Om du behöver avliva stora mängder fisk snabbt, exempelvis vid utbrott av smittsamma sjukdomar, kan koldioxid användas som avlivningsmetod.

Författningar

Söker efter 2019:8

Senast uppdaterad: 2021-04-21