Afrikansk svinpest – ansökan om ersättning till andra företag och verksamheter

Företag och verksamheter som är direkt och primärt drabbade av restriktionerna som vi har infört på grund av afrikansk svinpest kan söka ersättning. Informationen på den här sidan vänder sig till dig som inte är djurägare eller växtodlare.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Det här ska du ange i ansökan

Förutom kontaktuppgifter kan det vara bra att veta att du också ska

  • ange en e-postadress, eftersom du får ett mejl att din ansökan har kommit in
  • motivera varför du bör få ersättning till exempel på vilket sätt du har blivit drabbad av Jordbruksverkets restriktioner
  • skicka med underlag som visar att du har haft kostnader som orsakats av restriktionerna, Du ska se till att numrera och namnge underlagen så att det blir enkelt att koppla dessa till de olika kostnaderna som du redovisat i ansökan.

Mer om afrikansk svinpest

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-09-22

Till toppen