Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Tillstånd för in- och utförsel av djur och animaliska produkter

Hitta på sidan

I den här e-tjänsten söker du tillstånd för att ta in djur och produkter av djur till Sverige. Tillståndet gäller levande djur, ägg, sperma, embryon, djurprodukter och andra produkter som kan innebära en smittrisk för djur. Tillstånden har olika lång giltighet.

Avgiften för att söka tillstånd är 500–1 000 kronor.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-26