Ansök om kompetensbevis för slakt och avlivning

Hitta på sidan

I den här e-tjänsten ansöker du om kompetens­bevis och tillfälligt kompetens­bevis för slakt och avlivning. Beviset behövs för att få hantera djur på ett slakteri. Du måste gå en förberedande utbildning om slakt och avlivning för att kunna få kompetens­beviset.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt bank‑id. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e‑legitimation.

Det här behöver du tänka på innan du gör din ansökan

  • För att kunna söka kompetens­bevis måste du först bli godkänd på en förberedande utbildning om slakt och avlivning. Du ska skicka med en kopia av ditt kursintyg från utbildningen i din ansökan.
  • För att kunna söka ett tillfälligt kompetens­bevis måste du ha registrerat dig på en förberedande utbildning om slakt och avlivning. Det måste också finnas en person som har kompetens­bevis för det jobb du ska göra som jobbar nära dig och övervakar ditt arbete.

Du får inte ha blivit dömd för djurplågeri under de senaste tre åren

Du kan inte få kompetens­bevis eller tillfälligt kompetens­bevis om du

  • har blivit dömd för djurplågeri eller andra allvarliga brott mot djurskydds­lagen under de senaste tre åren innan ansökan
  • är belagd med djurförbud.

Därför måste du personligen logga in i e-tjänsten och svara på frågor om detta. Om du saknar möjlighet att skaffa e-legitimation så kan du mejla till djurvälfärdsenheten.

Mer information om kompetens­bevis för slakt och avlivning

Du kan läsa mer om kompetens­bevis och tillfälligt kompetens­bevis för slakt och avlivning på vår sida för slakterier.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: