Ansökan om specialistgodkännande för veterinärer

I denna e-tjänst kan du som är veterinär och har gått en specialistutbildning ansöka om att få kalla dig specialist.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du kan få kalla dig specialist inom följande områden:

  • sjukdomar hos hund och katt
  • sjukdomar hos häst
  • sjukdomar hos nötkreatur
  • sjukdomar hos gris
  • livsmedelshygien
  • specifika ämnesområden hund och katt, såsom bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin, internmedicin-neurologi, kardiologi, kirurgi, odontologi, oftalmologi och reproduktion.

Om du i stället vill ansöka om att påbörja en specialistutbildning ska du inte använda denna e‑tjänst.

Tänk på att uppgifterna inte sparas när du fyller i dina uppgifter i e‑tjänsten. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter och ladda upp de dokument som krävs.

Vi kommer att skicka beslutet till dig via e‑post om har du angett en e-postadress. Annars skickar vi beslutet med vanlig post.

Logga in med e‑legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Bifoga rätt bilagor

När du skickar in din ansökan måste du bifoga en kopia av ditt diplom från specialistutbildningen. Se därför till att du har detta tillgängligt elektroniskt. Du kan skanna in ditt dokument eller ta en bild av det med till exempel en mobilkamera. Det är viktigt att digitala kopior är tydliga och läsbara.

Kostnad för att ansöka

Du betalar en ansökningsavgift på 870 kronor. Det gör du i sista skedet av din ansökan och du betalar med kort.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Mer information om att arbeta som veterinär

Du kan läsa mer om att arbeta som veterinär på våra sidor som handlar om att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2021-12-13

Till toppen