Statistik om användning av försöksdjur

Du som ska rapportera in användning av försöksdjur till Jordbruksverket ska använda dig av vår inrapporteringstjänst. Nedan finns en vägledning för hur du rapporterar.

Vad ska jag rapportera?

Årlig användning av försöksdjur under 2023

Du ska rapportera 2023 års användning av försöksdjur till Jordbruksverket senast den 1 mars 2024. Det är tillståndshavaren för verksamheten som ansvarar för att rapporteringen till Jordbruksverket sker.

Vägledning och kontakt

Här finns en vägledning för hur du ska rapportera.

Inrapporteringen ska göras till Jordbruksverket senast den 1 mars 2024.

Tänk på det här när du gör inrapporteringen

  • Uppge den faktiska svårhetsgraden.
  • Terminal svårhetsgrad gäller djur som har genomgått ett försök helt under allmän bedövning och från vilken djuret inte har återfått medvetandet. Det är inte samma sak som att djuren har avlivats vid försökets slut.
  • Djur som enbart har avlivats utan att användas i försök ska inte ingå i den årliga rapporteringen. Undantag är genetiskt förändrade djur med avsedd och uppvisad skadlig fenotyp. Undantag är också de djur som har genotypats, vilket innebär en genetisk karakterisering eller vävnadsprovtagning med hjälp av en invasiv metod, som inte utfördes för att identifiera eller märka djuret.
  • Genetiskt förändrade djur omfattar djur som är genetiskt modifierade och djur med naturligt förekommande eller inducerade mutationer.
  • Återanvändning betyder att man använder försöksdjur som har använts i ett tidigare försök när man istället kunde ha använt ett nytt försöksdjur.
  • Med registrerad uppfödare menar vi verksamheter med tillstånd från Jordbruksverket att föda upp försöksdjur, eller motsvarande tillstånd i annat EU-land.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2024-01-23

Till toppen