EU:s kommitté för animalieprodukter

EU:s kommitté för animalieprodukter diskuterar bland annat import- och exportkvoter och köttklassificering. Här finns dagordningen för nästa möte och den senaste mötesinformationen.

Förslag från EU-kommissionen behandlas i de kommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland har tjänstemän i varje kommitté.

Kommittén följer och diskuterar marknadssituationen för animalieprodukter (kött, mjölk, ägg och honung). Kommittén diskuterar och tar även beslut om detaljerade bestämmelser för olika marknadsregleringar, till exempel importkvoter, privat och offentlig lagring, köttklassificering med mera.

Kommittén sammanträder normalt en gång i månaden.

Vi deltar regelbundet i EU:s kommittémöten. Här kan du läsa dagordningen inför kommande möte och mötesinformation från det senaste mötet.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när vi lägger upp nya dagordningar eller mötesinformation.

Dagordning för kommande möte

23 maj 2024

1. Marknadssituationen

1.1. Mjölk och mejeriprodukter

1.2. Nötkött

1.3. Griskött

1.4 Fågelkött och ägg

2. Marknadstranparens

3. Skolprogrammet

Kommissionen ska presentera förslag till ändring av reglerna i förordningarna 2017/40 och 2017/39.

4. Honungsdirektivet

Kommissionen ska presentera de nya reglerna i honungsdirektivet.

Handlingar från tidigare möten

Om du vill läsa information från tidigare möten kan du kontakta oss via mejl.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-04-19

Till toppen