EU:s kommitté för frukt och grönsaker

EU:s kommitté för frukt och grönsaker diskuterar bland annat kvalitetskontroller och importregler. Här finns dagordningen för nästa möte och det senaste mötesprotokollet.

Förslag från EU-kommissionen behandlas i de kommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland har tjänstemän i varje kommitté.

Kommittén diskuterar och beslutar om detaljerade bestämmelser om producentorganisationer, kvalitetsnormer och kvalitetskontroll, skolfruktstöd, importregler med mera. Den följer och diskuterar dessutom marknadssituationen för de produkter som ingår i området.

Kommittén sammanträder normalt en gång varannan månad.

Vi deltar regelbundet i EU:s kommittémöten. Här kan du läsa dagordningen inför kommande möte och mötesinformation från det senaste mötet.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när vi lägger upp nya dagordningar eller mötesinformation.

Dagordning för kommande möte

26 juni 2023

Kommittén

1 Översyn av regelverket för handelsnormer frukt och grönt

Diskussion om kommissionens översyn av handelsnormerna för frukt och grönt. Presentation genomförandeförordning. Punkten kan eventuellt komma att röstas.

2 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns uppsatta på dagordningen.

Expertgruppen

1 Översyn av regelverket för handelsnormer frukt och grönt

Diskussion om kommissionens översyn av handelsnormerna för frukt och grönt. Presentation av utkast till delegerad förordning.

2 Information från marknads­observatoriet för stenfrukt och tomater

Kommissionen ska informera från de senaste mötena i marknads­observatoriet för stenfrukt och för tomater.

3 Marknadstransparens

En medlemsstat ska presentera sin metodologi vad gäller prisrapportering inom sektorn för frukt och grönt.

4 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns uppsatta på dagordningen.

Handlingar från tidigare möten

Om du vill läsa information från tidigare möten kan du kontakta oss via mejl.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-05-23