EU:s kommitté för frukt och grönsaker

EU:s kommitté för frukt och grönsaker diskuterar bland annat kvalitetskontroller och importregler. Här finns dagordningen för nästa möte och det senaste mötesprotokollet.

Förslag från EU-kommissionen behandlas i de kommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland har tjänstemän i varje kommitté.

Kommittén diskuterar och beslutar om detaljerade bestämmelser om producentorganisationer, kvalitetsnormer och kvalitetskontroll, skolfruktstöd, importregler med mera. Den följer och diskuterar dessutom marknadssituationen för de produkter som ingår i området.

Kommittén sammanträder normalt en gång varannan månad.

Vi deltar regelbundet i EU:s kommittémöten. Här kan du läsa dagordningen inför kommande möte och mötesinformation från det senaste mötet.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när vi lägger upp nya dagordningar eller mötesinformation.

Dagordning för kommande möte

Handlingar från tidigare möten

Om du vill läsa information från tidigare möten kan du kontakta oss via mejl.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-01-25