EU:s kommitté för frukt och grönsaker

EU:s kommitté för frukt och grönsaker diskuterar bland annat kvalitetskontroller och importregler. Här finns dagordningen för nästa möte och det senaste mötesprotokollet.

Förslag från EU-kommissionen behandlas i de kommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland har tjänstemän i varje kommitté.

Kommittén diskuterar och beslutar om detaljerade bestämmelser om producentorganisationer, kvalitetsnormer och kvalitetskontroll, skolfruktstöd, importregler med mera. Den följer och diskuterar dessutom marknadssituationen för de produkter som ingår i området.

Kommittén sammanträder normalt en gång varannan månad.

Vi deltar regelbundet i EU:s kommittémöten. Här kan du läsa dagordningen inför kommande möte och mötesinformation från det senaste mötet.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när vi lägger upp nya dagordningar eller mötesinformation.

Dagordning för kommande möte

25 mars 2024

1. Marknadssituationen

Kommissionen informerar om marknadssituationen.

2. Årsrapport för producentorganisationer

Kommissionen presenterar resultatet av produktionsorganisationernas årsrapporter.

3. Prisrapportering enligt förordning 2017/891

Diskussion om reglerna för prisrapportering.

4. Sanitära och fytosanitära krav

Kommissionen informerar om sanitära och fytosanitära krav för frukt, grönsaker och plantor vid export från EU till UK.

5. Kontrollintyg

Diskussion om hur överensstämmelse med kvalitetsnormerna kan intygas, speciellt vid export till tredje land.

6. Krav på marknadsinformation i frukt och grönt

Under denna punkt ska Genomförandeförordning (EU) 2017/1185 om marknadsinformation diskuteras.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns anmälda.

Handlingar från tidigare möten

Om du vill läsa information från tidigare möten kan du kontakta oss via mejl.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-11-16

Till toppen