EU:s kommitté för gemensamma marknadsfrågor

EU:s kommitté för gemensamma marknadsfrågor hanterar bland annat bestämmelser för licenser och kontroller av varor. Här finns dagordningen för nästa möte och den senaste mötesinformationen.

Förslag från EU-kommissionen behandlas i de kommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland har tjänstemän i varje kommitté.

Kommittén diskuterar och röstar om detaljerade bestämmelser som gäller för exportbidrag, licenser och kontroller av varor som exporteras. Vi diskuterar även risker för bedrägeri, svårigheter vid verifiering av importhandlingar från tredje land och andra frågor som är gemensamma för flera varuområden, till exempel bestämmelser för offentlig lagring.

Kommittén sammanträder normalt en gång i månaden.

Vi deltar regelbundet i EU:s kommittémöten. Här kan du läsa dagordningen inför kommande möte och mötesinformation från det senaste mötet.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när vi lägger upp nya dagordningar eller mötesinformation.

Handlingar från tidigare möten

Om du vill läsa information från tidigare möten kan du kontakta oss via mejl.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-19

Till toppen