30 November 2021

Djurskyddskonferensen 2021

Välkommen till en digital djurskyddskonferens den 30 november med temat: Så stärker vi djurskyddet tillsammans och utvecklar framtidens djurhållning. Konferensen arrangeras av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd.

Information och anmälan

Djurskyddskonferensen vänder sig till alla som är intresserade av djurskyddsfrågor.

Datum: 30 november 2021

Tid: klockan 9.00–16.30

Plats: Digitalt via Zoom

Det kostar inget att delta på konferensen. Senast den 29 november kommer du att att få ett mejl med en länk till konferensen.

Anmäl dig här senast den 25 november

Program för Djurskyddskonferensen 2021

Program

Tid

Programpunkt

Medverkande

9.00‑9.20

Välkommen!

Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket och Lotta Berg, ordförande för Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) vetenskapliga råd för djurskydd

9.20‑9.50

Vad händer på djurskyddsområdet och hur är läget i landet? Samtal och svar på frågor

Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket och Jesper Nietsche, moderator och kommunikatör på Jordbruksverket

9.50‑10.20

Det vetenskapliga rådets arbete under året, fokus på hållande av sugga och smågris

Lotta Berg och Magdalena Jakobsson, SLU

10.20‑10.35

Fikapaus


10.35‑11.05

Hur förebygger vi djurskyddsproblem och utvecklar djurvälfärden på våra gårdar?

Åsa Odell, LRF och Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare

11.05‑11.20

Forskning om regelefterlevnad på djurskyddssidan: kan man mäta och jämföra olika regelsystem?

Lotta Berg, SLU

11.20‑11.50

Förväntningar och upplevelser av olika djurskyddskontroller

Frida Lundmark Hedman, SLU

11.50‑12:15

Hur förebygger länsstyrelsen djurskyddsproblem och bidrar till att utveckla djurvälfärden?

Sandra Draaisma, länsstyrelsen

12.15‑12.30

Frågestund


12.30‑13.30

Lunchpaus


13.30‑16.30

Valbara program


Valbara program eftermiddag

Djurskyddsforskning:
Lantbruksdjur och sällskapsdjur

Djurskyddsforskning:
3R och försöksdjur

13.30-13.50 Långsamt växande slaktkycklingar i Sverige,

Anna Wallenbeck, SLU

13.30-13.35 Välkommen!

13.50-14.20 Hållbar hästhållning – med hästens behov i fokus,

Hanna Sassner, SLU

13.35-13.50 Introduktion till Nationella kommittén och Sveriges 3R-center,

Linnea Tholerus, Sveriges 3R-center

14.20-14.35 Fikapaus

13.50-14.10 Refinement: Klickerträning av höns inför blodprovstagning,

Malin Eriksson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

14.35-14.55 Mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans,

Sigrid Agenäs, SLU

14.10-14.20 Frågor

14.55-15.15 Hantering av grisar i samband med slakttransport, djurskyddsaspekter och förbättringspotential,

Sofia Wilhelmsson, SLU

14.20-14.40 Fikapaus

Kort paus

14.40-15.00 Modellering av Alzheimers sjukdom i odlade minihjärnor,

Ivan Nalvarte, Karolinska Institutet

15.20-15.40 Andningsproblem hos kortnosiga hundar,

Maria Dimopoulou, SLU

15.00-15.20 3R vid hållning av fisk för försöksändamål,

Elisa Alexandersson, Göteborgs universitet

15.40-16.00 Långtidsstress hos hund,

Lina Roth, Linköpings universitet

15.20-15.50 Hur kan datormodeller användas för att ersätta och minska antalet djurförsök?

Elin Nyman, Linköpings universitet

16.00-16.15 Frågor

15.50-16.00 Frågor

16.15-16.30 Avslutning

16.00-16.15 Avslutning

Senast uppdaterad: