Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage