Förberedande stöd inom Leader

Ansökan om stöd för det förberedande stödet för del 2, som var öppen från den 3 juni till 31 juli 2022, är stängd. Stödet kunde sökas av de som har blivit prioriterade av Jordbruksverket och var avsett för komplettering av utvecklingsstrategier och bildande av LAG. Ansökan om förskott för det förberedande stödet för del 2 stängdes den 30 oktober 2022.

Ansökan om slututbetalning stängde den 15 april 2023.

Villkor för stödet

De här villkoren gäller för stödet:

  • Utvecklingsstrategin ska innehålla de obligatoriska delarna i vår mall för lokala utvecklingsstrategier som ska lämnas in i samband med ansökan om att starta leaderområde.
  • Du ska skicka in underlag (kontoutdrag eller inbetalningsbevis) som styrker att det finns övrig offentlig medfinansiering som motsvarar 33 procent av finansieringen. Det ska du göra i samband med ansökan om slututbetalning.

Kontakta oss

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om förberedande stödet.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2022-12-08

Till toppen