Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april.

De här stöden är det stopp för

Från den 9 april är det stopp för de här stöden inom landsbygdsprogrammet:

 • Bredbandsstöd (Regeringen har föreslagit att tillföra nya pengar till landsbygdsprogrammet för utbyggnad av bredband. Jordbruksverket och länsstyrelsen tittar nu på hur dessa nya pengar ska fördelas)
 • Investeringsstöd för förnybar energi
 • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
 • Investeringsstöd för småskalig infrastruktur
 • Investeringsstöd för infrastruktur för rekreation och turism
 • Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Investeringsstöd för hembygdsgårdar
 • Miljöinvestering för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
 • Projektstöd för lokal serviceutveckling inom kompetensutveckling, rådgivning och samarbete
 • Stöd för samarbeten mellan aktörer inom jordbruk och livsmedelskedjan
 • En del nationella satsningar inom kompetensutveckling, rådgivning, samarbete och innovationsprojekt (EIP)

Att vi stoppar de här stöden innebär att du inte kan söka nya projekt- och företagsstöd 2020.

Övriga stöd inom landsbygdsprogrammet finns kvar, till exempel investeringsstödet till jordbrukets konkurrenskraft, miljöinvesteringar, förädlingsstödet, stöd till lokalt ledd utveckling samt flera av de regionala stöden till samarbete, kompetensutveckling och rådgivning.

Nästa år kommer nya pengar

Nästa år kommer det nya pengar till projekt- och företagsstöd men hur mycket pengar och vilka stöd som kommer att finnas vet vi inte just nu.

Därför stoppar vi stöden

Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar vi vissa stöd inom landsbygdsprogrammet. Pengarna försvinner alltså inte ur landsbygdsprogrammet eftersom miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet men det blir en omprioritering av fördelningen av pengarna.

Vi beklagar att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare. Vi har arbetat in i det sista med att kvalitetssäkra våra prognoser och undersökt alternativa lösningar men ser tyvärr nu ett behov av att stoppa projekt- och företagsstöden

Att de här pengarna betalas ut i miljöersättningar är viktigt för miljönyttan. I grunden handlar det om samhällets ersättning till lantbrukare för miljötjänster som ger oss en ökad biologisk mångfald och öppna landskap. Det är också viktigt för lantbrukarnas lönsamhet.

Bredbandsstödet

Det är olyckligt att vi behöver stoppa stöd till bland annat bredband för att säkra att det finns pengar till miljöersättningarna, men landsbygdsprogrammets budget måste täcka kostnaderna för alla åtgärderna inom programmet.

Av de 500 miljoner som vi har stoppat gäller cirka 200 miljoner bredbandsstödet. Men det är bara en mindre del av en stor satsning. Vi har hittills beslutat om projekt för drygt 4 miljarder, vilket motsvarar 95 % av det totala beloppet. Projekt för 1,6 miljarder är genomförda och utbetalda men många bredbandprojekt som har fått beslut om bredbandsstöd håller fortfarande på att genomföras. I snitt genomförs ett bredbandsprojekt på 38 månader.

Principer som vi har utgått från när vi har bestämt vilka stöd som ska stoppas

När vi har bestämt vilka stöd som ska stoppas har vi utgått från de här principerna:

 • Vi har valt att ha kvar stöd som är centrala för miljömålen och målen i livsmedelsstrategin.
 • Alla stödmottagare som har fått ett beslut om stöd eller som har en ansökan där handläggningen är helt klar för att beviljas ska få sina stöd.
 • Vi har velat undvika att stoppa stöd som direkt påverkar den enskilde företagarens ekonomi.

I vissa fall har vi behövt göra avsteg från någon av våra principer för att säkerställa att det finns tillräckligt med pengar kvar till miljöersättningarna.

Så påverkas du

Om du har skickat in en ansökan om stöd och fått ett beslut

Om du har skickat in en ansökan om stöd och fått ett beslut om att du får stödet påverkas du inte av det här. Då får du stödet om du söker utbetalning och om du uppfyller villkoren för stödet.

Om du har skickat in en ansökan om stöd men inte fått ett beslut ännu

Om du har sökt något av de här stöden men ännu inte fått något beslut kommer du tyvärr inte att få några pengar.

Vi beklagar verkligen att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare. Vi har arbetat in i det sista med att kvalitetssäkra våra prognoser och undersökt alternativa lösningar men ser tyvärr nu ett behov av att stopp projekt- och företagsstöden.

Det här händer med din ansökan

Regeringen måste ändra i landsbygdsprogrammet för att fastställa Jordbruksverkets beslut om att stoppa vissa stöd. Vi måste avvakta med att hantera din ansökan tills att de har fattat beslutet om ändringen. Innan dess vet vi inte om du kan ha kvar din ansökan till nästa år eller om du måste skicka in en ny ansökan om det kommer mer pengar.

Vi återkommer med mer information om hur ansökan ska hanteras efter att regeringen har fattat beslut om ändringen i landsbygdsprogrammet i slutet av juni.

Om du har börjat med en ansökan men inte skickat in den

Om du har börjat med en ansökan men inte skickat in den kan du tyvärr inte söka stödet.

Om du har frågor

Om du har allmänna frågor är du välkommen att ringa Jordbruksverkets kundtjänst.

Om du har frågor om din egen stödansökan ska du kontakta länsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket eller Jordbruksverket beroende på vem som ansvarar för handläggningen av stödet.

Senast uppdaterad: 2020-06-01