Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

Hitta på sidan

För att säkerställa att budgeten för landsbygdsprogrammet 2014-2020 hålls så har regeringen beslutat att dra in vissa pengar i programmet.

Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppade Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april.

De här stöden stoppades den 9 april

Från den 9 april stoppades följande stöd inom landsbygdsprogrammet:

 • Investeringsstöd för förnybar energi
 • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
 • Investeringsstöd för småskalig infrastruktur
 • Investeringsstöd för infrastruktur för rekreation och turism
 • Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Investeringsstöd för hembygdsgårdar
 • Miljöinvestering för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
 • Projektstöd för lokal serviceutveckling inom kompetensutveckling, rådgivning och samarbete
 • Stöd för samarbeten mellan aktörer inom jordbruk och livsmedelskedjan
 • En del nationella satsningar inom kompetensutveckling, rådgivning, samarbete och innovationsprojekt (EIP)

Ytterligare indrag av stöd den 11 juni

Regeringen beslutade den 11 juni att dra in ytterligare ca 200 miljoner kronor i landsbygdsprogrammet utöver det vi drog in den 9 april. Orsaken enligt regeringen är att man bedömer att ytterligare omfördelning av pengar är nödvändigt för att ta höjd för tillkommande kostnader och i möjligaste mån ha en programbudget i balans innevarande och kommande år.

Denna indragning påverkar följande stöd:

 • Miljöinvestering till våtmarker
 • Investeringsstöd jordbruk, trädgård, rennäring med inriktningarna
  • minska utsläpp av växthusgaser
  • energieffektivisering och förnybar energi
 • Stöd inom samarbetsåtgärden, kompetensutveckling och rådgivning

Det finns fortfarande en del pengar kvar i budgeten för dessa stöd efter indraget. Länsstyrelserna arbetar med att fördela pengarna till de ansökningar som kommit längst i handläggningen.

2021 kommer nya pengar

Under 2021 kommer det nya pengar till landsbygdsprogrammet, men hur mycket pengar och vilka stöd som kommer att finnas vet vi inte just nu.

Därför stoppar vi stöden

Att vi stoppade stöden den 9 april beror på att intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppade vi vissa stöd inom landsbygdsprogrammet. Pengarna försvinner alltså inte ur landsbygdsprogrammet eftersom miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet men det blir en omprioritering av fördelningen av pengarna.

Den 11 juni beslutade regeringen att dra in ytterligare stöd. Orsaken enligt regeringen är att man bedömer att ytterligare omfördelning av pengar är nödvändigt för att ta höjd för tillkommande kostnader och i möjligaste mån ha en programbudget i balans innevarande och kommande år.

Vi beklagar att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare.

Att de här pengarna betalas ut i miljöersättningar är viktigt för miljönyttan. I grunden handlar det om samhällets ersättning till lantbrukare för miljötjänster som ger oss en ökad biologisk mångfald och öppna landskap. Det är också viktigt för lantbrukarnas lönsamhet.

Så påverkas du

Om du har skickat in en ansökan om stöd och fått ett beslut

Om du har skickat in en ansökan om stöd och fått ett beslut om att du får stödet påverkas du inte av det här. Då får du stödet om du söker utbetalning och uppfyller villkoren för stödet.

Om du har skickat in en ansökan om stöd men inte fått ett beslut ännu

Om du har sökt något av stöden som stoppades den 9 april, men ännu inte fått något beslut, kommer du tyvärr inte att få några pengar.

Vi beklagar verkligen att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare. Vi har arbetat in i det sista med att kvalitetssäkra våra prognoser och undersökt alternativa lösningar men ser tyvärr nu ett behov av att stopp projekt- och företagsstöden.

Om du har börjat med en ansökan men inte skickat in den

Om du har börjat med en ansökan men inte skickat in den kan du tyvärr inte söka stödet.

Om du har frågor

Om du har allmänna frågor är du välkommen att ringa Jordbruksverkets kundtjänst.

Om du har frågor om din egen stödansökan ska du kontakta länsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket eller Jordbruksverket beroende på vem som ansvarar för handläggningen av stödet.

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online