Hästföretagande

Ett stort engagemang kombinerat med en gedigen hästkunskap och kunskap om företagande är framgångsfaktorer för företagare inom hästnäringen. Vill du satsa på hästföretagande och bidra till att hålla landsbygden levande och attraktiv? Här kan du inspireras av idéer och dra nytta av andras erfarenheter. Vi erbjuder möjlighet till finansiering och ger dig tips för en lyckad satsning.

En häst som betar på en äng med maskrosor. Hästens huvud är nära betraktaren.

Häst på sommaräng.

Kunskap om företagande blir allt viktigare för att driva konkurrens­kraftiga företag inom hästnäringen. Det kan krävas kompetens inom ett flertal områden, såsom strategi, ledarkunskap och affärskunskap samt personalansvar. Det kan också handla om kunskap om marknaden och hur man möter behoven hos kunder samt hur man finansierar företaget.

Nå dina mål genom målinriktat arbete

Med en god affärsidé och målinriktat arbete har du alla möjligheter att nå ditt mål om ett professionellt hästföretagande. Det finns många vägar att välja inför framtiden. Om du är medveten om olika scenarier har du större möjlighet att förbereda dig för framtiden.

Hästföretagande kombinerat med jordbruk

Att driva näringsverksamhet med häst som en verksamhetsgren i ett jordbruks­företag är ett alternativ. Då kan kompetens överföras från de övriga verksamhets­grenarna när det gäller företagande. Tillgång till kompetensutveckling för att säkerställa professionella företagare inom näringen som kan uppnå lönsamhet och konkurrenskraft i sina företag är avgörande för en fortsatt god utveckling.

Exempel på inriktning för hästföretagande

Det finns många olika verksamheter inom hästområdet att satsa på. Exempel på områden är turism, ridskola, uthyrning av stallplatser och avel.

Vi har samlat intervjuer med hästföretagare inom olika verksamhetsområden i en broschyr. Där kan du läsa om deras erfarenheter och förutsättningar för att få inspiration till att själv gå vidare med ditt företagande.

Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande

Ibland kan du behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga en idé. Från landsbygdsprogrammet och social- och regionalfondsprogrammet fördelar vi pengar till projekt och investeringar som syftar till att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. De här stöden kan vara aktuella för dig att söka som är eller vill bli hästföretagare:

Du kan behöva tillstånd

Tänk på att flera verksamheter med häst kräver tillstånd. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen, men du kan läsa mer om när du behöver tillstånd här på vår webbplats.

Följ reglerna för god djurhållning

På vår webbplats finns mycket information som du som har häst behöver känna till. Det handlar om bestämmelser om djurskydd och transporter, vad man ska tänka på när man köper häst, vad som gäller för foder och vatten med mera.

Jordbruksverkets arbete för att främja hästnäringen

Vi deltar i ett samarbete mellan olika aktörer inom hästnäringen för att skapa bra förutsättningar för hästföretagande. Majoriteten av hästnäringens organisationer samlas, samverkar och samarbetar kring branschens företagarfrågor och har varit med och tagit fram en strategi och handlingsplan. Strategin förenar organisationerna kring syfte, vision och mål och anger gemensam riktning i arbetet. Till strategin knyts en handlingsplan för det kommande verksamhetsåret med aktiviteter och åtgärder som ska bidra till att vi tillsammans uppfyller målen i strategin. Handlingsplanen revideras årligen.

Ta reda på mer

Det finns andra myndigheter och organisationer som kan ge råd när du startar eller utvecklar ett företag.

Verksamt

På företagarsajten verksamt.se sammanfattas det viktigaste som nya och redan befintliga företag bör veta och göra när det gäller allt som har med företagande att göra. Verksamt.se drivs av myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Hästnäringens nationella stiftelse

Hästnäringens nationella stiftelse har i uppdrag att hantera nationella frågor med koppling till hästhållning – med särskilt fokus på utbildning, avel och uppfödning. På deras webbplats finns rapporter och fakta som kan vara intressanta för dig som vill starta verksamhet inom hästnäringen.

Rapporter om hästhållning i Sverige

Vi har tagit fram rapporter om hästhållning för att skapa kunskap om hur näringsverksamhet och population kring häst ser ut i Sverige.

Rapporten Hästhållning i Sverige 2016 syftar till att ge en översiktlig bild av vem hästhållaren i Sverige är, hur man håller sina hästar, vad man använder sina hästar till och hur näringsverksamhet med häst ser ut. Antal hästar i Sverige år 2016 uppskattades till 355 500, vilket är 2 procent färre än vid den senaste undersökningen 2010. Det visar att antalet hästar i Sverige ligger på en hög och relativt stabil nivå. Antalet platser med häst år 2016 uppskattades till 76 800.

Rapporten Hästskattningarna 2004 och 2010 beskriver hästnäringens betydelse på regional nivå och analyserar data om antal hästar i Sverige utifrån näringens perspektiv.

Senast granskad: 2019-06-10

Till toppen