Mat och måltid

Rena råvaror och en säker matproduktion och förädlings­kedja skapar unika smaker hos svensk mat och dryck. Det finns många möjligheter för dig att nischa dig inom mat och måltid genom småskalig livsmedels­produktion. Vi erbjuder möjlighet till finansiering och ger dig tips för en lyckad satsning.

Fyra potatisar med gräddfil, räkor och gräslök, dekorerade med svenska flaggor

Färskpotatis med gräddfil och gräslök.

Mat och måltid engagerar många människor. Det rör sig om allt från frågor om klimat till livsmedels­säkerhet och kvalitet. Samtidigt som lågprismärken växer sig starka blir ekologiska och närproducerade livsmedel allt viktigare. Konsumenten är allt mer intresserad av att se hur tillverkningen ser ut. Se till att hitta din nisch!

På landsbygden finns de goda råvarorna och möjligheter att bygga varumärken på regionala traditioner. De olika landskapen och ett varierande klimat med fyra årstider skapar en mångfald och produkterna utvecklar fina smaker. Styrkor som du kan använda när du utvecklar din verksamhet.

Exempel på inriktning för företagandet

Det finns många olika verksamheter att satsa på. Exempel på områden du kan satsa på kan du läsa om här.

Försäljning av mat och dryck

Att besöka en gårdsbutik kan för många betyda att kombinera en trevlig utflykt med möjligheten att fylla skafferi, kyl och frys med färska, lokal­producerade och lokalt förädlade livsmedel.

Gör din butik till en upplevelse för hela familjen och var tillgänglig – även på helgen. Kanske kan en butik vara en möjlighet för dig att utveckla din befintliga verksamhet och låta andra ta del av det du och andra duktiga människor i din region producerar.

Servering

Genom att skapa en unik profil för din matservering har du bättre förutsättningar att bli uppmärksammad och nå ut till din målgrupp. Det finns kanske regionala mattraditioner och recept med anknytning till din bygd som du kan ta tillvara och servera i nya kombinationer.

Fundera över vilka kunder du vänder dig till och hur du marknadsför dig. Det kan vara allt från en enkel servering med fika för trötta vandrare till en högklassig restaurang med utmärkelser i White Guide eller Guide Michelin. Det kan också vara internationella kunder med behov av flerspråkig information kring måltiden och annan information om ditt erbjudande.

Vilken typ av servering du än driver – tänk på ett erbjuda en upplevelse. Om du kan bjuda på en berättelse kring måltiden, gör det att många besökare kan tänka sig att betala mer. Dagens konsumenter är intresserade av vad som serveras, var råvaran kommer från och hur den tillverkas. Hur din måltid serveras har betydelse för hur kunden upplever kvaliteten och påverkar därmed även vilket pris du kan ta för din produkt.

För att kunna laga och servera den måltid som dina kunder vill ha bör du känna till dina leverantörer och veta var maten kommer ifrån, vad den innehåller och hur den tillverkas. Skriv kontrakt med leverantörer du litar på och som uppskattar din affärsidé.

Förädling av råvaror

Du kan hitta nya kunder genom att utveckla eller lansera nya produkter. Fundera på vilka produkter som skulle kunna förbättras eller om det finns utrymme att förädla och introducera helt nya produkter.

Det finns möjlighet att söka investeringsstöd för att utveckla verksamheten kring förädling av jordbruksprodukter till livsmedel.

Visa upp din produktion

Du som odlar och föder upp det vi ska äta är viktig för matens kvalitet och smak. Konsumenten är allt mer intresserad av att se hur tillverkningen ser ut. Genom att öppna din produktion för studiebesök, gårdsfester eller liknande kan du väcka intresse hos dina framtida kunder.

Handla med andra länder

Att börja sälja dina varor till marknader i andra länder kan vara en bra strategi för att utveckla ditt företag och öka försäljning och resultat.

Du kan läsa mer om livsmedel och export på våra webbsidor om handel och marknad för mat och drycker.

Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande

Ibland kan du behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga en idé. Jordbruksverket förmedlar pengar till projekt och investeringar som syftar till att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. De här stöden kan vara aktuella för dig att söka:

Filmer med exempel på projekt som har fått pengar

Culinary attractions, Torbjörn Kock, Sörmlands turismutveckling AB

I filmen finns material från STUA, fotograf Rocco Gustavsson.

Kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk, Bodil Cornell, Eldrimner

Ta del av subventionerad rådgivning och kompetensutveckling

Det finns möjlighet för verksamma på landsbygden att få subventionerad rådgivning och kompetensutveckling inom olika områden. Syftet är att öka kompetensen hos de som är verksamma på landsbygden för en bättre konkurrenskraft.

Tips för att komma igång

Det finns mycket att tänka på, särskilt om verksamhet med mathantering inte tidigare varit din huvudverksamhet.

Skaffa dig marknads- och branschkunskap

Oavsett om du vänder dig till den svenska marknaden, eller om du vill handla med andra länder, är det bra att du skaffar dig bra beslutsunderlag. Det kan handla om allt från marknadskunskap till branschkunskap, tillgång till återförsäljare, handelsstatistik och handelsregleringar.

Hos Business Sweden kan du hitta både branschinformation om livsmedel men också statistik samt marknads- och landrapporter. Även vi på Jordbruksverket publicerar marknadsrapporter av olika slag.

Att följa handelsutvecklingen gör att du kan identifiera trender och förändringar i konsumenternas köpvilja. Statistik kan du hitta på många olika ställen, exempelvis hos SCB, Business Sweden, Livsmedelsföretagen och även hos oss.

Om du ska exportera är det viktigt att känna till vilka bestämmelser som gäller. För att få mer information om detta kan du kontakta Business Sweden.

Tillsammans med Tillväxtverket har vi tagit fram en guide som du kan ta hjälp av om du funderar på att exportera livsmedelsprodukter.

Samarbeta med organisationer i närheten

Samarbete är i de allra flesta fall avgörande för att din verksamhet ska lyckas. För att locka besökare kanske det behöver finnas andra besöksmål i närheten eller möjligheter att övernatta och äta. För att kunna uppfylla dessa önskemål kan du behöva samarbeta med andra företag eller organisationer i din bygd. Gemensamt kan ni marknadsföra er på större marknader.

Samarbeten med andra som kompletterar det du erbjuder kan också innebära att ni är fler som delar på kostnader. Dessutom kan ni lättare skapa olika typer av paketerbjudanden.

Skaffa tillstånd

Om du ska servera mat och dryck eller på något annat sätt arbeta med livsmedel måste du i de flesta fall godkännas eller registreras. Din kommun vet mer om detta.

Det finns en rad lagar och regler i livsmedels­lagstiftningen som du måste känna till och följa. Det handlar om godkännande av livsmedelslokaler, egenkontroll, livsmedelshygien med mera. Länsstyrelsen, kommunen och Livsmedelsverket är bra källor när du vill informera dig om vad som gäller.

Ta reda på mer

Det finns andra myndigheter och organisationer som kan ge råd när du startar eller utvecklar ett företag inom mat och måltid.

LRF

LRF arbetar med småskaligt livsmedels­företagande och affärsutveckling på gårds- och företagarnivå för att hjälpa medlemmarna att möta den ökade efterfrågan på lokalt producerade råvaror.

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet kan vara bollplank för landsbygds­företagare och bidrar med kunskap och råd för att utveckla företagsidéer. De erbjuder individuell rådgivning inom småskalig livsmedels­produktion.

Eldrimner

Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk som förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. Eldrimner erbjuder en mängd olika kurser inom mathantverk och förädling.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för besöksnäringen och arbetar för att utveckla och stödja företagande och entreprenörskap. Tillväxtverket ger ut viktiga rapporter och statistik som du kan ha nytta av.

Verksamt

På företagarsajten verksamt.se sammanfattas det viktigaste som nya och redan befintliga företag bör veta och göra när det gäller allt som har med företagande att göra. Verksamt.se drivs av myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-03-14

Till toppen