Beslut om fältförsök med GMO

Hitta på sidan

Ta del av Jordbruksverkets beslut om fältförsök med genetiskt modifierade växter.

På den här sidan hittar du Jordbruksverkets beslut om fältförsök med genetiskt modifierade växter. Besluten innehåller bland annat

  • villkor för beslutet
  • sammanfattning av ärendet
  • Jordbruksverkets bedömning.

Vi publicerar beslut som vi har fattat under de senaste fem åren.

Beviljade beslut

I de utfällbara fälten hittar du beslut som beviljar fältförsök med genetiskt modifierade växter. Besluten är uppdelade utifrån växtart.

Backtrav

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad backtrav

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2017

Utslagning av gener

Umeå universitet

Dnr 4.6.18‑5717/17

Fältkrassing

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad fältkrassing

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2016

Oljesammansättning och drösfasthet

SLU Alnarp

Dnr 4.6.18‑713/16

Asp och hybridasp

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad asp och hybridasp

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2020

Ökad tillväxt

SweTree

Dnr 4.6.18‑11239/20

2018

Ändrade vedegenskaper

SLU Umeå

Dnr 4.6.18‑19386/17

2017

Asp som modellsystem

Umeå universitet

Dnr 4.6.18‑14201/17

2016

Asp som modellsystem, fenologi

Umeå universitet

Dnr 4.6.18‑3494/16

2016

Ökad tillväxt

SweTree

Dnr 4.6.18‑11847/15

Oljedådra

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad oljedådra

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2017

Ändrad oljekvalitet

SLU Alnarp

Dnr 4.6.18‑567/17

Tilläggsbeslut

Oljekål

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad oljekål

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2016

Ändrad lipidsammansättning

SLU

Dnr 4.6.18‑180/16

Potatis

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad potatis

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2021

Förändrad resistens

SLU

Dnr 4.6.18‑03359/21 

2020

Förändrad resistens

SLU

Dnr 4.6.18‑01726/20

2019

Förändrad sammansättning av stärkelse

Lyckeby Starch

Dnr 4.6.18‑5614/19

Tilläggsbeslut

2018

Förändrad resistens

SLU

Dnr 4.6.18‑1775/18

2017

Förändrad resistens

SLU

Dnr 4.6.18‑10775/16

Sockerbeta

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad sockerbeta

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2015

Glyfosattolerans

Syngenta Seeds AB

Dnr 4.6.18‑4252/15

Vete

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad vete

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2019

Ökad oljehalt

SLU Alnarp

Dnr 4.6.18‑17930/18

Tilläggsbeslut

Äpple- och pärongrundstam

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad äpple- och pärongrundstam

År

Genetisk modifiering

Sökande

Beslut

2015

Förbättrad rotningsförmåga

SLU

Dnr 4.6.18‑13820/14

Beslut som är äldre än fem år

I Sverige har vi haft fältförsök sedan 1989. Vi har fattat över hundra beslut, men endast besluten från de senaste fem åren är publicerade. Det finns beviljade beslut som är äldre än fem år för de här genetiskt modifierade växterna:

  • korn
  • lin
  • majs
  • raps
  • rybs.

Kontakta oss om du inte hittar beslutet du söker

Vill du få tag på beslut som är äldre än fem år? Hör av dig till oss och berätta vilken växtart eller egenskap du är intresserad av, så skickar vi besluten till dig.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: