Hög djurvälfärd – viktigt för djur och människor

Målet med vår svenska djurskyddslagstiftning är att den ska säkerställa att djur i Sverige har det bra och främja deras välfärd. På den här sidan kan du läsa om djurhälsa och djurskydd samt hur vi jobbar med att minska antibiotikaanvändningen.