Gör något för miljön och din ekonomi – sök miljö- och klimatersättningar

Har du funderat på att börja odla fång- eller mellangrödor, kanske i kombination med vårbearbetning? Då finns det 1‑åriga ersättningar som du kan söka i din SAM-ansökan. Ersättningarna har till syfte att effektivt använda det kväve som finns, minska kväve­läckaget men också öka inlagringen av kol i marken. Det finns också ersättningar för dig som anlägger skyddszoner längs vatten, och för dig som mark­karterar och gör en växtodlingsplan och en växtnäringsbalans.

Till toppen