Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Märk och registrera hundar

Hitta på sidan

Alla hundar i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Vem som ansvarar för hunden ska också anmälas till hundregistret. Det finns även ett register där du som har hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller hundarna.

Nya regler för märkning och registrering

Den 21 april började nya regler att gälla i alla EU-länder. De nya reglerna innebär det här:

 • En hund som ska resa som sällskapsdjur med sin ägare till ett annat land ska vara märkt med chip.
 • En hund som ska resa till ett annat land för att byta ägare eller göra annat som räknas som kommersiellt syfte, ska vara märkt med chip som är godkänt av Jordbruksverket.
 • Du som håller hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren senast den 1 oktober 2021.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar.

Så märker du din hund

Du som är hundägare ska låta märka din hund så att den kan identifieras. Den ska märkas innan den är 4 månader. Om du köper en hund som är äldre än 3 månader ska den märkas inom 4 veckor.

Beroende på hur hunden hålls och förflyttas skiljer sig kravet på märkning:

 • En hund som bara hålls i Sverige ska vara märkt med chip eller tatuering.
 • En hund som ska resa som sällskapsdjur med sin ägare till annat land ska vara märkt med chip.
 • En hund som ska resa till ett annat land för att byta ägare eller göra annat som räknas som kommersiellt syfte, ska vara märkt med chip som är godkänt av Jordbruksverket.

En veterinär får märka hunden antingen med chip eller tatuering. Tatueringen görs i ett av hundens öron. En id-märkare med en godkänd utbildning får märka hunden med chip.

Om du är osäker på vilken metod som passar din hund kan du fråga din veterinär.

Så registrerar du din hund i hundregistret

I vår e-tjänst hundregistret kan du

 • registrera en hund för första gången
 • registrera ägarbyte
 • ändra uppgifter om ägare eller hund
 • anmäla att hunden avlidit
 • se alla hundar som är registrerade på dig.

Du ska registrera din hund innan den är 4 månader. Om du köper en hund som är äldre än 3 månader ska du registrera den inom 4 veckor.

Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare inom 4 veckor. Du behöver ha tillgång till tidigare ägares personnummer och hundens id‑nummer för att kunna registrera ändringen.

Om du byter telefonnummer, byter namn på din hund, om din hund avlidit eller om förhållandena ändras på annat sätt ska du ändra uppgifterna i hundregistret så snart som möjligt.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du skicka in en blankett.

Tänk på!

Även om du registrerat din hund hos Svenska kennelklubben måste du registrera din hund i vårt hundregister.

Så mycket kostar det

Det kostar 40 kronor att registrera din hund i e-tjänsten om du betalar med kort. Om du i stället vill ha en faktura kostar det 80 kronor.

Om du registrerar hunden genom att skicka in en blankett får du betala 160 kronor.

Att anmäla ägarbyte och ändra uppgifter om ägare eller hund kostar inget.

Du kan söka upp en hund i hundregistret

Som privatperson kan du söka upp en hund i hundregistret. Om ägaren inte godkänt visning på internet kan du bara se uppgifter om hunden. Om du behöver kontaktuppgifter till en hundägare som inte visas kan du kontakta vår kundtjänst.

Polisen, länsstyrelserna och Tullverket kan söka information om hundar och ägare i hundregistret.

Därför finns hundregistret

Hundregistret är ett nationellt register över alla hundar och vem som äger och ansvarar för hundarna. Det finns en lag om att alla hundar ska märkas och att det ska finnas ett register över både hundar och hundarnas ägare. Den har kommit till på grund av problem med aggressiva och farliga hundar. Det ska vara lätt att se var någonstans en lösspringande hund eller en hund som uppträder aggressivt hör hemma.

Så registrerar du en anläggning där du har hundar i kommersiellt syfte

Enligt nya regler ska du som håller hundar i kommersiellt syfte registrera anläggningen där du håller djuren. Befintliga anläggningar ska vara registrerade senast den 1 oktober 2021. Du kan göra registreringen redan nu.

Om djur flyttas till andra länder för att byta ägare räknas det alltid som att djuren hålls i kommersiellt syfte. Då ska du registrera platsen som djuren hålls på som en anläggning. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

 • föder upp 3 eller fler kullar hundar per år
 • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler hundar per år
 • säljer hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering och hunddagis) 4 eller fler hundar.

Frågor och svar om hundregistret

Lämnar ni ut uppgifter om mig och min hund till andra företag, exempelvis Ratsit?

Ja, när någon begär ut uppgifterna. Hundregistret är ett allmänt register och enligt offentlighetsprincipen måste Jordbruksverket som myndighet lämna ut uppgifter som någon begär ut, om inte uppgifterna skyddas av sekretess. Om de som begär ut uppgifterna har ett utgivningsbevis så har de rätt att publicera uppgifterna på sin webbplats och Jordbruksverket kan inte hindra detta.

Integritetsskyddsmyndigheten har information om vilka regler som gäller vid utgivningsbevis.

Får en hund ha två stycken id-märkningar när den reser?

Ja, det är möjligt. Ibland kan hundar behöva märkas om och då får hunden ett nytt chipnummer. Då är det viktigt att båda chipnumren står i passet.

Hur gör jag ett ägarbyte om jag inte har alla uppgifter på tidigare ägare?

Om du inte har tidigare ägares personnummer kan du ändå göra ägarbytet via blankett.

Då får du fylla i det du kan och lämna resten blankt. Om du inte fyllt i tidigare ägarens personnummer, som egentligen är obligatoriskt, behöver du antingen bifoga kopia på kvitto eller annan köpehandling eller skriva några rader om när och hur du tagit över hunden. Om du gör enligt det senare behöver två personer skriva under och vidimera det du skrivit.

Om vi saknar något när vi handlägger ägarbytet så skickar vi en begäran av komplettering till dig som ny ägare.

Kontakta oss om du har frågor

Hundregistret finns på Jordbruksverkets djurregisterenhet.

Du kan skicka meddelande till oss via formuläret till kundtjänst.

Du kan även ställa frågor till oss på vår webbplats och se svaren på frågor som andra har ställt.

Det går också bra att ringa till kundtjänst.

Författningar

Söker efter 2008:41

Senast uppdaterad: 2021-05-27

Denna modul visas endast online