Märka och registrera katter

En katt som bara ska vistas inom Sverige behöver fram till januari 2023 inte vara märkt eller registrerad. Därefter börjar en ny lag att gälla. Men om du har en anläggning där du håller katter i kommersiellt syfte, till exempel ett katthem, så måste du registrera anläggningen redan nu. En katt som ska resa utomlands måste också märkas och i vissa fall måste du registrera platsen där du håller katten.

Alla katter ska märkas och registreras från januari 2023

Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Lagen börjar gälla den 1 januari och det är först då det blir möjligt att registrera din katt. Vi kommer löpande att uppdatera den här sidan med all information du behöver för att kunna genomföra registreringen.

Lagens syfte är att värna om katten och höja dess status som sällskapsdjur. När alla katter är märkta och registrerade blir det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare och att se vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kommer att besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad. 

För att kunna registrera din katt så måste katten först vara id-märkt. En id-märkning görs via chip hos veterinär, eller hos annan godkänd id-märkare. Det är även tillåtet att låta en veterinär id-märka katten genom en tatuering i örat. Det är bra att förbereda din katt inför registreringen genom att id-märka den redan nu.

Även om du redan har registrerat din katt i någon av de frivilliga kattregister som finns idag så kan du behöva registrera den specifikt hos oss i januari 2023. Myndighetsregistret kommer inte att vara samma sak som SVERAK:s och SKK:s register. Du kommer att få mer information kring vad som gäller i slutet av året.

Vi kommer att ta ut en administrativ avgift när du registrerar din katt, men det är ännu inte beslutat hur mycket det kommer att kosta.

Undantag från registrering

Skyldigheten att märka och registrera sin katt gäller inte katter som är födda före den 1 januari 2008.

Märkning

Fram till årsskiftet finns det inget krav på att du ska märka en katt som bara ska vistas i Sverige, men det finns en ny lag om märkning och registrering som börjar gälla under 2023. Om du vill märka din katt redan nu ska du vända dig till en veterinär eller id-märkare. En veterinär får märka katten antingen med chip eller med tatuering. Tatueringen görs i ett av kattens öron. En id-märkare med en godkänd utbildning får märka katten med chip.

Fråga din veterinär om den metod som rekommenderas för din katt.

Om katten ska resa till ett annat EU-land eller resa in till Sverige måste den vara märkt med ett chip som uppfyller vissa krav. Läs mer på våra sidor om att föra ut eller ta in katter.

Registrera anläggningar där du håller katter i kommersiellt syfte

Du som har katter i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Om sällskapsdjuren flyttas mellan länder för att byta ägare, eller reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, ska ursprungs- och destinationsplatsen registreras som anläggning i respektive land. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

  • föder upp 3 eller fler kullar katter per år
  • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler katter per år
  • säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
  • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 4 eller fler katter.

Frivilliga kattregister

Du som har en katt som sällskapsdjur behöver under 2022 inte registrera den i något register hos Jordbruksverket. Men det finns kattregister hos Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och hos Svenska Kennelklubben (SKK).

Författningar

Senast granskad: 2022-06-15