Märka och registrera katter

Hitta på sidan

En katt som bara ska vistas i Sverige behöver inte märkas eller registreras. Men om du har en anläggning där du håller katter i kommersiellt syfte, till exempel ett katthem, så måste du registrera anläggningen. En katt som ska resa utomlands måste märkas och i vissa fall måste du registrera platsen där du håller katten.

Nya regler för märkning och registrering

Den 21 april började nya regler att gälla i alla EU-länder. De nya reglerna innebär du som håller katter i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren.

Om katten ska resa till ett annat EU-land eller resa in till Sverige behöver den märkas och i vissa fall måste du registrera platsen där du håller katten.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar.

Märkning

Det finns inga krav på att märka en katt som bara ska vistas i Sverige. Men om du ändå vill märka din katt ska du vända dig till en veterinär eller id-märkare. En veterinär får märka katten antingen med chip eller med tatuering. Tatueringen görs i ett av kattens öron. En id-märkare med en godkänd utbildning får märka katten med chip.

Om du är osäker på vilken metod som passar din katt kan du fråga din veterinär.

Om katten ska resa till ett annat EU-land eller resa in till Sverige måste den vara märkt med ett chip som uppfyller vissa krav. Läs mer på våra sidor om att föra ut eller ta in katter.

Registrering

Anläggning där du håller katter i kommersiellt syfte

Enligt nya regler ska du som håller katter i kommersiellt syfte registrera anläggningen där du håller djuren.

Om djur flyttas till andra länder för att byta ägare räknas det alltid som att djuren hålls i kommersiellt syfte. Då ska du registrera platsen som djuren hålls på som en anläggning. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

  • föder upp 3 eller fler kullar katter per år
  • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler katter per år
  • säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
  • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 4 eller fler katter.

Frivilliga kattregister

Du som har en katt som sällskapsdjur behöver inte registrera den i något register hos Jordbruksverket. Men det finns kattregister hos Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och hos Svenska Kennelklubben (SKK).

Författningar

Senast uppdaterad: