Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Ta in katter från EU-länder och från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten

Hitta på sidan

Reglerna gäller till exempel om du har varit på semester utomlands med din egen katt, om du köper en katt till dig själv utomlands eller om du köper en katt utomlands för att sedan sälja vidare i Sverige.

Reglerna för att ta in djur till Sverige skiljer sig åt beroende på vilket land du ska ta in djur ifrån. Det är framför allt rabiessituationen i landet som styr vilka regler som gäller. Länderna på den här sidan har fungerande rutiner för att upptäcka rabies.

Det här är EU-länderna

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark (inklusive Grönland och Färöarna), Estland, Finland (inklusive Åland), Frankrike (inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Korsika, Martinique och Réunion), Grekland, Gibraltar, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal (inkl. Azorerna och Madeira), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inklusive fastlandet, Balearerna, Kanarieöarna samt Ceuta och Melilla), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Din katt kan avlivas om kraven inte är uppfyllda

Om din katt reser med felaktig eller ofullständig dokumentation så kan katten nekas inträde i Sverige eller i värsta fall avlivas direkt. Det finns ingen karantän för katter i Sverige.

Det är alltid ditt ansvar som djurägare eller importör att se till att alla krav är uppfyllda. Därför är det viktigt att du i mycket god tid före resan tar reda på vad som gäller.

Det här gäller för alla katter som tas in till Sverige från ett land i den här gruppen

Katten ska vara id-märkt

Ditt djur ska vara id-märkt med ett chip.

 • Id-märkningen ska alltid göras innan djurets rabiesvaccination.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.
 • Ett djur som ska resa till Sverige som sällskapsdjur med sin ägare ska vara märkt med ett chip som uppfyller ISO-standarden 11784/11785.
 • Ett djur som ska resa till Sverige ska vara märkt med ett godkänt chip om det ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 djur. Chippet ska vara godkänt av den behöriga myndigheten i landet som djuret kommer ifrån. Om djuret är märkt i Sverige ska chippet vara godkänt av Jordbruksverket.
 • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i djurets EU-pass.
 • Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i passet.

Om djuret kontrolleras vid gränsen och chippet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det kom ifrån, eventuellt satt i karantän eller i värsta fall avlivas. Eftersom det alltid finns en risk för att chipet inte är läsligt kan du för säkerhets skull ta med en egen chipavläsare.

Om ditt djur har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 2011 behöver ditt djur inte märkas om med chip.

Vilka chip som Jordbruksverket har godkänt kan du se i stycket om märkning på vår sida om att föra ut katter.

Katten ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Djuret måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammalt för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om djuret är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccinet ges. Att id-märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i djurets pass eller veterinärintyg. Även vaccinationen ska skrivas in i passet eller veterinärintyget.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.

Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Vaccinationen måste fyllas på

Vaccinets giltighetstid kan variera mellan länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Om du vill fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit.

Om djuret har omvaccinerats inom angiven giltighetstid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny väntetid på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Katten ska ha EU-pass

Ett djur som tas in till Sverige från ett annat EU-land ska ha ett EU-pass. EU-passet kan du få utfärdat hos en veterinär.

Endast vissa länder utanför EU kan utfärda pass som djuret kan resa med. Det gäller Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten. Pass från övriga länder utanför EU gäller inte – då ska djuret i stället ha ett veterinärintyg.

I passet ska det här stå med:

 • Djurets id-nummer. Det ska stämma överens med chipnumret. Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i passet.
 • Rabiesvaccination.
 • Djurart, kön och djurets födelsedatum.
 • Djurägarens namn. Om en uppfödare ska sälja en kattunge till en utländsk ägare är det uppfödaren som är ägare till dess djuret är levererat. Tänk därför på att skriva in dina uppgifter i passet när djuret lämnas över till dig. Det är alltid den ägare som står på den senaste siffran som betraktas som nuvarande ägare.
 • Djurägarens eller djurägarnas underskrift. För att passet ska vara giltigt ska djurägaren eller djurägarna skriva under på sista raden under telefonnumret innan veterinären utfärdar passet.

Det är bara förordnade veterinärer med EU-legitimation som får utfärda EU-pass eller skriva in uppgifter i det.

Katten ska anmälas hos tullen

Djuret ska föras in till Sverige via en valfri tullplats. Där ska du anmäla att du tar in ett djur i landet. Det gör du vid en särskild fil eller gång.

 • Om du anmäler djuret direkt på tullplatsen ska du välja en röd fil eller gång.
 • Om du anmäler djuret i förväg via Tullverkets webbplats, kan du välja en grön fil eller gång.

Läs mer på Tullverkets webbplats. Om djuret inte anmäls hos tullen kan det hända att det nekas inträde i Sverige.

Färre regler för katter från Norge

Katter från Norge måste vara id-märkta och ha pass när de tas in i Sverige, men det finns inga krav på att de ska vara rabiesvaccinerade. Därför går det även bra att ta in kattungar så länge de uppfyller kraven på id-märkning och pass.

Om din katt transporteras av ett ombud eller en fraktfirma så behöver ombudet eller firman anmäla katten i tullen. Det behöver du inte göra om du själv reser tillsammans med din katt från Norge och kravet på id-märkning och pass är uppfyllt.

Det finns fler regler du behöver följa om det till exempel är en katt som ska byta ägare, reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren eller reser i en grupp på minst 6 katter.

Fler regler i vissa fall

Katter som reser från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten

Om du reser med ditt djur från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten ska du ha en djurägareförsäkran för sällskapsdjur som du har fyllt i. Du ska använda dig av blanketten för djurägareförsäkran för sällskapsdjur, E9.204. Genom djurägareförsäkran intygar du att djuret är ditt och att det inte flyttas för att säljas.

Om ditt djur reser med dig behöver du inte fylla i rutan för fullmakt längst ned på blanketten. Men om ditt djur reser med ett ombud måste du även fylla i rutan för fullmakt längst ned på blanketten. Tänk på att om du reser mer än 5 dagar före eller efter ditt djur och ombudet behöver du dessutom följa reglerna för hundar som reser utan sin ägare.

Katter som ska flyga

Om ditt djur ska flyga kan flygbolagen ha egna regler för resan som också måste vara uppfyllda. Kontakta flygbolaget för att få information om vad som gäller för din resa.

Du kan också läsa på International Air Transport Associations webbplats (IATA). IATA är en branschorganisation för världens flygbolag och sätter de regler som ligger till grund för flygbolagens regler. IATA har bland annat regler om burmått.

Katter som reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare

Om du och ditt djur ska resa till samma plats men inte kan åka ihop, så bör du boka djurets resa inom 5 dagar före eller efter din egen resa. Djuret ska då förutom EU-pass ha de här dokumenten med sig:

 • En djurägareförsäkran för sällskapsdjur där du anger att ditt djur (id-nummer och passnummer) får transporteras av det ombud eller den fraktfirma som du ska anlita och att djuret inte ska säljas. Kom ihåg att fylla i rutan för fullmakt längst ner på blanketten.
 • Kopior på din egen biljett eller bokning, så man kan se när du åker och vart.

Om djuret reser mer än 5 dagar före eller efter din egen resa, eller utan att du själv åker samma väg, ska du läsa mer under rubriken om djur som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 djur.

Katter som reser genom ett land där rabiessituationen inte är under kontroll behöver ha en djurägareförsäkran för transitering

Ett djur som reser från ett land där rabiessituationen dokumenteras och följs, och reser genom ett land där rabiessituationen inte är under kontroll, behöver inte uppfylla kravet på blodprov som visar antikroppar mot rabies (titertest). Men djuret måste då ha en djurägareförsäkran för transitering, och djurägaren, ombudet eller transportfirman måste intyga att djuret inte har lämnat transportmedlet eller flygplatsen under resan.

En transitering på detta sätt är endast möjlig för djur som inte ska byta ägare, inte reser i en grupp på fler än 5 utan att tävla eller träna och som reser inom 5 dagar från sin ägares resa.

Katter som reser i en grupp på fler än 5 katter som ska tävla eller tränas

När du ska resa med en grupp på fler än 5 djur över 6 månaders ålder som ska delta i en utställning eller tävling, eller ska tränas inför ett sådant evenemang, ska du förutom passet ha med dig ett skriftligt bevis på att djuren har registrerats med id-nummer för att delta i evenemanget eller att de är registrerade i en organisation som arrangerar sådana evenemang.

Om du reser i grupp med fler än 5 djur som inte ska delta i något evenemang så gäller andra regler som du kan läsa om under nästa rubrik. De reglerna gäller också för de djur i gruppen som är yngre än 6 månader.

Exempel på giltiga dokument är den aktuella utställnings- eller tävlingskatalogen eller stamtavlor från till exempel SVERAK, Svenska kattklubbars riksförbund, förutsatt att djurens id-nummer finns med.

Katter som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 katter

Reglerna i det här stycket gäller i de här fallen:

 • Du eller någon annan tar in djur som sedan ska tas över av en annan ägare, till exempel om du ska omplacera, ge bort, adoptera bort eller sälja djuren. Så länge djuret flyttas för att komma till sin nya ägare gäller reglerna, oavsett om köpet är formellt genomfört.
 • Djuret reser utan att ägaren själv reser. Det gäller oavsett om djuret åker med ett ombud eller som fraktgods.
 • Fler än 5 djur reser i grupp med sin ägare. Undantag görs för djur som ska delta i en utställning eller tävling, eller tränas för ett sådant evenemang, under förutsättning att djuren är äldre än 6 månader.

Om du inte ska resa med ditt djur, men reser samma väg inom 5 dagar före eller efter djuret, så ska du i stället läsa under rubriken om djur som reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare.

Om du köper ett djur utomlands och gör hela hemresan tillsammans med djuret

Om du åker utomlands för att köpa ett djur till dig själv och sedan reser hem tillsammans med ditt djur, så gäller inte de här extra reglerna. Då räcker det att du följer reglerna under rubriken om vad som gäller för alla djur som tas in till Sverige. Men om du däremot inte gör hela resan tillsammans med djuret så gäller de här extra reglerna. Till exempel gäller reglerna om du ska köpa ett djur från Spanien men säljaren möter upp dig i Danmark för att överlämna djuret.

Tänk på att skriva in dina uppgifter i EU-passet när djuret lämnas över till dig.

Exempel 1. Du som djurägare ska köpa ett djur från Spanien för ditt eget sällskap. Du åker till Spanien för att genomföra köpet och tar därefter med dig ditt djur tillbaka till Sverige. I detta fall gäller inte de här extra reglerna.

Exempel 2. Du som djurägare ska köpa ett djur från Spanien för ditt eget sällskap. Säljaren av djuret möter upp dig i Danmark för att överlämna djuret. Du åker till Danmark, genomför köpet och tar därefter med dig ditt djur tillbaka till Sverige. I detta fall gäller de här extra reglerna.

Exempel 3. Du som djurägare ska köpa ett djur från Spanien för ditt eget sällskap. Du åker till Spanien för att färdigställa köpet tillsammans med en vän. Du åker hem tidigare och din vän åker senare och tar med djuret åt dig hem till Sverige. Ifall vännen reser inom 5 dagar från din egen resa och har en djurägareförsäkran och kopia på din biljett så gäller inte de här extra reglerna. Om djuret saknar dessa dokument eller reser mer än 5 dagar före eller efter dig som är djurägare, så gäller de här extra reglerna.

Katten ska komma från en registrerad eller godkänd anläggning

Ett djur som du ska ta över från en ägare i ett annat EU-land ska komma från en registrerad eller godkänd anläggning. Anläggningen ska registreras eller godkännas hos den behöriga myndigheten i avsändarlandet. På anläggningen får det inte ha rapporterats infektion med rabiesvirus hos något djur under de 30 dagarna innan djuret lämnar anläggningen och det får inte heller ha förekommit någon onormal dödlighet utan fastställd orsak. Detta intygas av den officiella veterinären i TRACES-intyget. Kolla med säljaren att anläggningen är registrerad eller godkänd i avsändarlandet.

För djur som tas in till Sverige kräver Sverige att anläggningen är registrerad från och med den 16 oktober där de nya hälsointygen behöver användas, men det kan vara andra datum som gäller i andra länder. Om du ska transportera ett djur från ett annat land till Sverige så kan det avsändande landet ställa krav på att djuret ska till en registrerad anläggning för att de ska släppa iväg det. Därför är det viktigt att du tar kontakt med myndigheterna i landet där djuret kommer ifrån för att ta reda på vilka krav det avsändande landet ställer.

Du kan redan nu registrera anläggningen i vår e-tjänst.

I de här fallen behöver avsändaranläggningen varken vara registrerad eller godkänd

Avsändaranläggningen behöver inte registreras eller godkännas om djuren hålls i ett hushåll som sällskapsdjur, men ägaren reser med fler än 5 egna djur eller ett ombud reser med djuret mer än 5 dagar före eller efter ägarens resa. Registrering och godkännande behövs alltså bara om djuren reser för att byta ägare.

Ta in ett djur direkt från ett annat hem eller en uppfödare

Om djuret tas direkt från en uppfödare eller någon annan ägares hem behöver platsen som djuren hålls på endast registreras som en anläggning men inte godkännas. Detta ska intygas av den officiella veterinären i TRACES-intyget.

Ta in djur från ett djurhem eller en uppsamlingsplats

Om ditt djur kommer från ett djurhem eller en så kallad uppsamlingsplats – alltså en anläggning där djur samlas ihop från olika anläggningar för att förmedlas till ett annat EU-land – då behöver anläggningen vara godkänd av den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Detta ska intygas av den officiella veterinären i TRACES-intyget.

Katten ska besiktigas och ha ett TRACES-intyg

Djuret ska besiktigas av en veterinär inom 48 timmar före avresan till Sverige. Veterinären ska skriva in i passet och veterinärintyget att besiktningen har gjorts.

Du ska också anlita en officiell veterinär som kontrollerar att djuret uppfyller reglerna genom att kontrollera djurets id-nummer och uppgifterna i passet. Veterinären lägger sedan in uppgifterna i en databas för rapportering av internationell handel med djur. Databasen kallas TRACES. Du får intyget E9.206 som visar att djuret är kontrollerat och uppfyller reglerna.

Enklast är det om du bokar en tid inom 48 timmar före avresan hos en officiell veterinär som kan göra besiktningen, göra kontrollen och utfärda TRACES-intyget samtidigt. En officiell veterinär kallas ”official veterinarian” på engelska, men kan ha olika titlar i olika länder. Kontrollera att den officiella veterinären har tillgång till databasen TRACES när du bokar din tid.

TRACES-intyget ska visas upp ihop med djurets pass när du tar in djuret i Sverige. Det är giltigt i 10 dagar för transporten till Sverige räknat från det datum då det utfärdades.

Från och med mitten av oktober måste det vara en officiell veterinär som gör besiktningen inom 48 timmar före avresan och skriver i passet och i intyget.

Transportören ska vara registrerad

Du som transporterar djur mellan länder ska registrera dig om syftet är att djuren ska byta ägare eller användas i verksamhet där syftet är att tjäna pengar.

För djur som tas in till Sverige kräver Sverige att transportören är registrerad först i oktober men det kan vara andra datum som gäller i andra länder. Om du ska transportera ett djur från ett annat land till Sverige så kan det avsändande landet ställa krav på att djuret ska transporteras av en registrerad transportör för att de ska släppa iväg det. Därför är det viktigt att du tar kontakt med myndigheterna i landet där djuret kommer ifrån för att ta reda på vilka krav det avsändande landet ställer.

Du kan redan nu registrera dig som transportör i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Det kan alltså hända att du behöver registrera dig både för flytt mellan länder och ha ett transportörstillstånd.

Du behöver inte registrera dig om du reser med ditt eget djur.

Vad betyder ordet handelsdjur?

I vissa av våra blanketter finns ordet handelsdjur. Förutom att handelsdjur är ett djur man köper eller säljer, så kan det också vara ett djur som byter ägare genom att till exempel adopteras bort, ges bort eller omplaceras. Det kan också vara ett djur som reser utan sin ägare eller ett djur som reser i en grupp på fler än 5 djur.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa eller mejla till vår kundtjänst om du har frågor.

Författningar

Söker efter 2021:13

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online