Nya regler för hästar

Hitta på sidan

EU:s nya djurhälsoförordning började gälla den 21 april. Det innebär att det finns nya regler inom flera områden för dig som har hästar. Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar.

Här kan du se en sammanfattning av de nya reglerna. Klicka på länkarna för att läsa om detaljerna.

Hästpass och registrering av hästar

 • Du som har en anläggning med hästar ska registrera den hos Jordbruksverket.
 • Hästar som identifieras efter 21 april 2021 ska vara märkta med chip som visar födelselandets landskod.

Under sommaren kommer fler nya regler som handlar om

 • var du ska ansöka om hästpass
 • vad som gäller när du stambokför en häst i ett annat EU-land
 • när föl ska ha hästpass.

Resor och handel med hästar

 • Om djur eller avelsmaterial ska flyttas från anläggningen till vissa länder är det är viktigt att anläggningen är registrerad minst 4 veckor innan de ska flyttas. Det gäller också om djur och avelsmaterial ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU.
 • Du som transporterar hästar mellan länder ska vara registrerad som transportör.
 • När du transporterar hästar mellan länder ska du föra journal över transporten.
 • Hästtransporten ska rengöras och desinficeras efter varje transport när du kör mellan länder.
 • När du ska föra ut sperma och embryon från hästar behöver du inte längre registrera dig för utförsel.

Djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder

 • Du ska minimera risken för att sjukdomar sprids och vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder, det vill säga arbeta förebyggande. Det kan till exempel vara att du har rutiner för när det kommer nya hästar och personer till anläggningen.

Avel

 • Du som har en anläggning med sperma, ägg eller embryon ska registrera anläggningen.

Senast uppdaterad: