Nya regler för anläggningar med fiskar, kräftdjur och blötdjur

EU:s nya djurhälsoförordning (AHL) började gälla den 21 april 2021. Det innebar nya regler inom flera områden för dig som har fiskar, kräftdjur eller blötdjur. Syftet är framför allt att djuren ska må bättre och att förhindra att smitta sprids.

Här kan du se en sammanfattning av de nya reglerna. Klicka på länkarna för att läsa om detaljerna.

Fler omfattas av definitionen vattenbruksanläggning

 • Alla anläggningar som håller vattenlevande djur räknas nu som vattenbruksanläggningar. Det innebär att många fler anläggningar omfattas av begreppet nu jämfört med tidigare.

Registrering

 • Alla som driver vattenbruksanläggningar ska registrera sin anläggning.

Godkännande

 • Vissa verksamheter behöver godkännas av Jordbruksverket. Det gäller bland annat avgränsade vattenbruksanläggningar och vissa typer av reningsanläggningar.

Journalföring och biosäkerhetsplan

För transportörer

 • Transporterar du vattenbruksdjur ska du föra journal om dina transporterade djur.

På anläggningen

 • Driver du en registrerad eller godkänd vattenbruksanläggning ska du föra journal och vidta biosäkerhetsåtgärder. Om du har en anläggning som behöver godkännande ska du utveckla och dokumentera en biosäkerhetsplan för din anläggning.

Förebygg och upptäck sjukdom

 • Du ska göra vad du kan för att hålla dina djur friska och minimera risken för att sprida eventuell smitta till andra djur.
 • Om du ser en onormal dödlighet, andra tecken på någon allvarlig sjukdom eller väsentligt minskad produktion med obestämd orsak hos dina djur ska du kontakta en veterinär för undersökning, och om det behövs, provtagning.

Förtecknade sjukdomar

 • EU har en förteckning över allvarliga sjukdomar som de beslutat att alla EU-länder behöver vidta åtgärder för att förebygga spridning av smittorna. Det finns även sjukdomar som vi har nationella åtgärder för.
 • Om du misstänker eller påvisar en förtecknad sjukdom hos dina djur ska du anmäla det till en distriktsveterinär.

Transport

 • Transporterar du vattenbruksdjur ska du vidta förebyggande åtgärder för att hälsostatusen för vattenlevande djur inte ska äventyras under transporten och för att inte sprida förtecknade sjukdomar.

Handel och förflyttningar

 • Vid förflyttningar av vattenlevande djur ska du vidta lämpliga åtgärder för att se till att inte äventyra hälsostatusen på destinationen. Djuren måste komma från registrerade eller godkända anläggningar, med undantag från vilda vattenlevande djur.
 • Du kan inte använda vattenlevande djur till andra ändamål än vad de är tänkta för efter det att de flyttats.
 • Tar du emot vattenlevande djur på din anläggning ska du kontrollera att det finns ett djurhälsointyg eller en egenförsäkran med och att uppgifterna stämmer innan djuren lastas av.
 • Om du från ett land utanför EU för in arter som är mottagliga för någon av sjukdomarna SVC, IPN eller BKD måste du uppfylla krav i nationella bestämmelser.

Senast granskad: 2022-01-12