Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nya regler för anmälningsskyldighet för vattenlevande djur

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla för din skyldighet att anmäla sjukdomar hos dina vattenlevande djur. För dig som håller vattenlevande djur innebär reglerna bland annat att du ska anmäla onormal dödlighet, andra tecken på allvarlig sjukdom eller väsentligt minskad produktionstakt utan klarlagd orsak.

Redan idag ska du kontakta en veterinär om dina djur blir sjuka. Om du misstänker att dina djur har drabbats av en epizootisk sjukdom ska du omedelbart anmäla det till en veterinär. Ägaren eller verksamhetsansvarig vid en vattenbruksanläggning och transportörer ska vid misstanke om en smittsam sjukdom som karaktäriseras av till exempel onormal dödlighet, avvikande beteende eller avvikande utseende hos djuren också anmäla detta till en veterinär.

Utökad anmälningsskyldighet

Med de nya reglerna utökas din anmälningsskyldighet. Alla aktörer ska då anmäla onormal dödlighet och andra tecken på allvarlig sjukdom eller väsentligt minskad produktion utan klarlagd orsak. Med aktör menas varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller produkter, även för en begränsad tidsperiod. Sällskapsdjurshållare och veterinärer är inte aktörer.

Anmälan gör du som är aktör till en veterinär för undersökning och, om det behövs, provtagning.

Om du misstänker en så kallad förtecknad sjukdom eller om en sådan sjukdom påvisas hos dina djur ska du anmäla det till en distriktsveterinär.

Definition av vattenlevande djur

Vattenlevande djur är djur i alla levnadsstadier, inklusive ägg, mjölke och könsceller av fisk som tillhör överklassen Agnatha och klasserna Chondrichthyes, Sarcopterygii och Actinopterygii, vattenlevande blötdjur som tillhör stammen Mollusca samt vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea.

Vattenlevande prydnadsdjur som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte räknas som sällskapsdjur.

Senast uppdaterad: 2021-04-21