Kattregistret

I kattregistret ska du som kattägare registrera dig och din katt. Om du samtidigt godkänner att uppgifterna får delas med andra blir det enklare att återförena dig och din katt om den försvinner. Då blir uppgifterna sökbara när vi lanserar funktionen för att söka katt senare i år.

Driftinformation: Om du är utomlands kan det vara problem att nå e‑tjänsten. Vid problem kontakta kundtjänst.

Det här är kattregistret

I vår e-tjänst kattregistret kan du registrera din katt. Här kan du också se alla katter som är registrerade på dig. Du kommer däremot inte att kunna se dina registrerade katter via Mina sidor.

Tjänsten kommer att utökas löpande och vår målsättning är att du under maj exempelvis kan

  • registrera ägarbyte
  • avregistrera katten
  • söka i databasen.

Om din katt har dubbla chip

Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med registreringen av din katt om den har märkts om och därför har dubbla chip.

Ändra uppgifter i kattregistret

Vårt kattregister är nytt och kommer att uppdateras med fler funktioner, däribland möjligheten att själv ändra uppgifter i registret. Fram till dess kan du kontakta vår kundtjänst om det är några uppgifter du vill ändra. De kan hjälpa dig med att korrigera kattens ras, kön, färg, namn och födelsedatum.

Om katten avlidit eller finns i ett annat land

Från mitten av maj kommer det vara möjligt för dig som ägare att själv avregistrera din katt om den avlider eller inte längre finns i Sverige. Fram till dess är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med hur du avregistrerar katten.

Byta adress eller telefonnummer

Adressen uppdateras automatiskt mot Skatteverket och folkbokföringsuppgifterna. Om du byter telefonnummer eller e-postadress behöver du uppdatera de uppgifterna själv. Det kan du antingen göra genom att logga in på Mina sidor på Jordbruksverket.se eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Byta ägare till katten

Vårt kattregister är nytt och kommer att uppdateras med fler funktioner, däribland möjligheten att registrera ägarbyten. Detta kommer att vara möjligt från mitten av maj. Fram till dess ber vi dig att avvakta med att registrera ägarbytet. Det är bara den nya ägaren som kan registrera sig som ny ägare till en katt i registret. Den tidigare ägaren behöver inte göra någonting. För att registrera sig som ny ägare till en katt som finns i registret behövs kattens id-märkning och den tidigare ägarens personnummer eller organisationsnummer. Att byta ägare kommer att kosta 40 kronor om du använder e-tjänsten. Om du använder blankett kommer det att kosta 100 kronor.

Vanliga frågor och svar om kattregistret

Här kan du se frågor som andra personer har ställt till vår kundtjänst. Kanske hittar du svaret på något du själv undrar över?

Kostnad för att registrera din katt

När du registrerar din katt beror kostnaden på vilket sätt du väljer att göra din registrering. Om du registrerar den via e‑tjänsten kostar det 40 kronor, och du betalar med kort eller Swish.

Om du registrerar katten genom att skicka in en blankett kostar det 100 kronor och du betalar med faktura.

Det kommer att kosta motsvarande summa för att registrera ett ägarbyte.

Avgiften för registreringen är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kapitlet 6 §).

Mer om kravet på märkning och registrering av katter

Alla katter i Sverige ska märkas och registreras i kattregistret enligt ny lag som började gälla den 1 januari 2023.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar när du registrerar din katt i det centrala kattregistret för ändamålen att fastställa vem som är ägare till en katt samt för kontroll, statistik, information, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om digital tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-01-12