Anmäl import av färska frukter, grönsaker och övriga växtprodukter samt träemballage

Färska frukter, grönsaker, växter och växtprodukter som omfattas av växtskydds- eller kvalitetskontroll ska anmälas till Jordbruksverket vid import. Även begagnade jord- och skogsbruksmaskiner ska anmälas för kontroll. Detta gäller för import till Sverige från ett land utanför EU.

Anmälan ska göras i TRACES.NT

Du som importör eller ombud ska anmäla din sändning i det webbaserade systemet TRACES.NT. För att kunna använda TRACES.NT behöver du ett EU-login och tillgång till TRACES.NT. Sedan loggar du in och gör din importanmälan, en så kallad hälsoinförselhandling för växter och växtskydd (CHED-PP).

Är du privatperson kan du mejla oss för att få mer information om hur du ska gå tillväga.

Så fyller du i anmälan i TRACES.NT

Du behöver ha varukoden (KN-nummer/HS/commodity code/Tariff code) på alla produkter som finns i sändningen. Varukoder finns på Tullverkets webbplats. Om du anmäler växtprodukter behöver du också ta reda på det latinska namnet på dina produkter. De finns angivna på sundhetscertifikatet.

Med varukoden och det latinska namnet på produkterna går det lättare att fylla i ett CHED-PP eftersom varje produkt måste läggas in.

Du behöver anmäla din sändning i tid och meddela eventuella ändringar

För att vi ska kunna kontrollera din sändning vid gränskontrollstationerna ska du anmäla importen i tid, och sker det några ändringar måste du meddela det till oss. Du hittar information om vad som gäller på sidan om sundhetscertifikat.

Avgift för importkontroll

Vi tar ut en avgift för att kontrollera sändningen. Du hittar avgifterna på sidan om sundhetscertifikat.

För kontroll av träemballage från Belarus, Indien och Kina tar vi för närvarande inte ut någon avgift.

Driftstopp i TRACES.NT

Om det uppstår en driftstörning som varar längre än 1 timma kan du skicka ett mejl till oss så berättar vi hur du ska gå tillväga för att ändå kunna anmäla en sändning.

Senast uppdaterad: 2022-06-23