Tillstånd att märka trä eller träemballage

Du som driver sågverk eller har företag som tillverkar eller reparerar träemballage ska söka tillstånd hos Jordbruksverket om du vill märka med KD 56°C 30 min-märket eller ISPM 15-märket. Detta gäller också om din verksamhet omfattar enklare bearbetning, som exempelvis hyvling, sortering eller om du endast handlar med behandlat trä. Tillstånden för märkning med KD 56°C/30 min-märket är 5-åriga och behöver sökas om vart femte år medan tillstånden för ISPM 15-märket gäller tillsvidare. Innan du söker, läs igenom informationen för respektive märkning.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Här kan du

 • söka tillstånd att märka trä och träemballage med KD 56°C 30 min-märket eller ISPM 15‑märket
 • anmäla ändringar
 • anmäla att tillståndet ska upphöra.

De här verksamheterna kan du söka tillstånd för:

 • Märkning med ISPM 15‑märket på trä eller träemballage som
  • behandlas i egen anläggning
  • behandlats vid annan aktörs anläggning.
 • Märkning med KD 56°C 30 min‑märket på trä som
  • värmetorkats i egen anläggning
  • värmetorkats vid annan aktörs anläggning.

I egen anläggning betyder att du själv värmetorkar/behandlar träet på din verksamhetsplats.

Vid annan aktörs anläggning betyder att träet har värmetorkats/behandlats av någon annan på den aktörens verksamhetsplats.

Avgifter

I samband med ditt tillstånd för att märka trä eller träemballage kommer du att få betala avgifter till Jordbruksverket.

Vi kommer att fakturera dig en avgift för ansökan och därefter en årlig grundavgift och en årlig kontrollavgift per verksamhetsplats.

Avgift för ansökan om tillstånd att märka trä- och träemballage

 • 2 100 kronor vid behandling eller värmetorkning i egen anläggning.
 • 1 400 kronor när träet har behandlats eller värmetorkats vid annan aktörs anläggning.
 • 50 kronor i faktureringsavgift.

Årlig grundavgift vid tillstånd att märka trä och träemballage

 • 1 700 kronor

Årlig kontrollavgift vid tillstånd att märka trä och träemballage

 • 7 000 kronor vid behandling eller värmetorkning i egen anläggning.
 • 4 400 kronor när träet har behandlats eller värmetorkats vid annan aktörs anläggning.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan använda tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Tips för att du enkelt och snabbt ska kunna fylla i din ansökan

Du ska ta fram följande uppgifter innan du loggar in i e-tjänsten:

 • Ditt registreringsnummer om du redan har ett tillstånd och är registrerad hos Jordbruksverket.
 • GLN-kod eller faktureringsadress (om faktureringsadressen är en annan än företagets eller verksamhetsplatsens adress).
 • Namn på fakturaväxel och GLN-kod om ditt företag är anslutet till en fakturaväxel.
 • Namn och person- eller organisationsnummer för den tidigare ägaren om du tagit över verksamhetsplatsen från ett annat företag.

Du ska bifoga följande dokument:

 • Om du ansöker om märkning i samband med behandling i egen anläggning ska du bifoga en skiss över verksamhetsplatsen. Av skissen ska det framgå var anläggningarna är placerade i förhållande till varandra och till andra byggnader på verksamhetsplatsen.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-01-18

Till toppen