Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Tillstånd att märka trä eller träemballage

Du som driver sågverk eller har företag som tillverkar eller reparerar träemballage ska söka tillstånd hos Jordbruksverket om du vill märka med KD 56°C 30 min-märket eller ISPM 15-märke. Detta gäller också om du sysslar med enklare bearbetning och sortering eller om du endast handlar med trä och träemballage.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Här kan du

 • ansöka om tillstånd att märka trä och träemballage med KD 56°C 30 min-märket eller ISPM 15-märket
 • anmäla ändringar
 • anmäla att tillståndet ska upphöra.

Vänta med att ansöka

Om du ska förnya ditt tillstånd för KD 56°C 30 min-märket ska du vänta med att söka tills i höst. Då kommer e-tjänsten vara uppdaterad efter de nya reglerna.

Avgifter

I samband med ditt tillstånd för att märka trä eller träemballage kommer du att få betala avgifter till Jordbruksverket.

Du kan betala handläggningsavgiften med kort direkt i e-tjänsten eller välja att vi ska skicka en faktura. Då tar vi ut en faktureringsavgift på 50 kronor. Övriga avgifter kommer vi att fakturera dig.

Avgifterna tar vi ut per verksamhetsplats.

Avgift för handläggning av din ansökan

 • 1 000 kronor

Avgift för tillstånd att märka trä- och träemballage

 • 5 000 kronor vid märkning i samband med värmebehandling.
 • 3 000 kronor vid märkning som inte sker i samband med värmebehandling.
 • 3 000 kronor vid märkning som sker i samband med enklare bearbetning, sortering eller i samband med handel.

Årlig grundavgift vid tillstånd att märka trä och träemballage

 • 1 800 kronor vid märkning i samband men värmebehandling.
 • 1 100 kronor vid märkning som inte sker i samband med värmebehandling.
 • 1 100 kronor vid märkning som sker i samband med enklare bearbetning, sortering eller i samband med handel.

Årlig kontrollavgift vid tillstånd att märka trä och träemballage

 • 6 300 kronor vid märkning i samband men värmebehandling.
 • 4 000 kronor vid märkning som inte sker i samband med värmebehandling.
 • 4 000 kronor vid märkning som sker i samband med enklare bearbetning, sortering eller i samband med handel.

Förberedelser

Du använder e-legitimation exempelvis BankID för att logga in i tjänsten. Du kan använda tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Tips för att du enkelt och snabbt ska kunna fylla i din ansökan

Du ska ta fram följande uppgifter innan du loggar in i e-tjänsten:

 • Ditt registreringsnummer om du redan har ett tillstånd och är registrerad hos Jordbruksverket.
 • Faktureringsadress och kontaktperson för fakturering om det inte är samma adress som företagets eller verksamhetsplatsens.
 • Namn på fakturaväxel och GLN-kod om ditt företag är anslutet till en fakturaväxel.
 • Person- eller organisationsnummer för överlåtaren om du har tagit över verksamhetsplatsen från ett annat företag.

Du ska bifoga följande dokument:

 • Om du ansöker om märkning i samband med behandling i egen anläggning ska du bifoga en skiss över varje verksamhetsplats. Av skissen ska det framgå var anläggningarna är placerade i förhållande till varandra och till andra byggnader på verksamhetsplatsen.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2020-07-09