Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

CITES-tillstånd för export och återexport

Hitta på sidan

Här kan du söka CITES-tillstånd för export och återexport till länder utanför EU. Kravet på ett sådant CITES-tillstånd gäller för A-, B- och C-listade växt- och djurarter, och för produkter av dessa arter.

Långa handläggningstider

Just nu får vi många ansökningar och då blir handläggningstiden tyvärr lång, cirka 60 dagar. Den kan bli ännu längre om vi behöver kompletteringar i ditt ärende. Vi arbetar så snabbt det går för att ansökningarna ska bli klara så fort som möjligt.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du måste söka tillstånd i förväg

Du behöver tillståndet innan du exporterar eller återexporterar. Du kan inte söka tillståndet i efterhand när exporten eller återexporten redan ägt rum. Tänk på att handläggningstiden för ansökan ofta är minst en månad.

Innan du gör ansökan

 • Läs om vad som gäller för CITES-tillstånd under Mer om CITES. Där står bland annat hur du tar reda på vilka arter som är A-, B- och C-listade och hur du tar reda på det vetenskapliga namnet (latinska namnet) som du behöver ange i ansökan.
 • Ha tillgång till ditt BankID. Om du är utländsk medborgare kan du ansöka utan BankID men då finns inte alla funktioner med i e-tjänsten.
 • Ha tillgång till eventuellt CITES-intyg, kopior av eventuella tidigare CITES-tillstånd, bilder och andra bilagor elektroniskt. Du kommer att behöva ladda upp dem i e-tjänsten.
 • Om du ska söka CITES-tillstånd för flera exemplar så kan du göra en enda ansökan för alla dessa. Detta gäller bara om du söker tillstånd för upp till sju arter och under förutsättning att alla exemplar i din ansökan ska exporteras vid samma tillfälle och till samma land.
 • Om du har flera olika exemplar av olika arter och med olika ursprung, bör du förbereda ansökan innan du loggar in i e-tjänsten. Gruppera och anteckna vilka exemplar som hör till samma art, har samma ursprungsland och har samma ursprungsbeteckning. Om du ska ansöka om tillstånd för återexport ska exemplaren även grupperas beroende på vilka som hör ihop med samma exporttillstånd eller återexporttillstånd.
  I e-tjänsten kan du göra flera ansökningar vid samma tillfälle och skicka in dem tillsammans.
 • Ansökningsavgiften är 400 kronor. Det betalar du in i sista skedet av din ansökan och du betalar med Visa eller Mastercard. Om du betalar med kort måste du först se till att du har öppnat ditt kort för internetköp. Du kan också betala via via internetbanken (SEB, Handelsbanken, Swedbank eller Nordea).

När du gör ansökan

 • I e-tjänsten finns ordet ”exemplar” och med det menar vi ett djur, en växt eller en produkt som är tillverkad av eller innehåller delar av djur eller växter.
 • Du ska söka tillstånd för export om exemplaret har sitt ursprung i Sverige eller i annat EU-land och aldrig har varit utanför EU.
 • Du ska söka tillstånd för återexport om exemplaret har sitt ursprung i ett land utanför EU och har importerats till ett EU-land, inklusive Sverige. Du ska också söka tillstånd för återexport om exemplaret har sitt ursprung i ett EU-land, inklusive Sverige, och har vistats utanför EU vid ett eller flera tillfällen.
 • Om du ofta gör samma typ av ansökningar kan du välja att spara en mall i e-tjänsten. En mall är dina sparade uppgifter från en av dina tidigare ansökningar. För att kunna spara en mall måste du logga in med BankID.
 • Om du söker tillstånd för export ska du ange uppgifter om exemplarets bakgrund och bifoga kopior på dokument som bevisar exemplarets lagliga bakgrund.
 • Om du söker tillstånd för återexport ska du ange uppgifter om exemplarets bakgrund och bifoga till exempel kopia på importtillstånd från när exemplaret har importerats.

Det finns fler saker du behöver tänka på för att din ansökan ska innehålla alla nödvändiga uppgifter. Läs mer på den sida som är aktuell för dig:

När du har gjort ansökan

 • Om din ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden just nu cirka 60 dagar. Den kan bli ännu längre om vi behöver kompletteringar i ditt ärende. Vi arbetar så snabbt det går för att ansökningarna ska bli klara så fort som möjligt.
 • Vi skickar oftast ansökningarna på remiss till Naturvårdsverket som ska yttra sig om artens bevarandestatus. Ibland behöver Jordbruksverket eller Naturvårdsverket samråda med andra myndigheter i Sverige eller i andra länder. Då kan handläggningstiden också bli längre än en månad.
 • Ett CITES-tillstånd från Jordbruksverket gäller normalt i sex månader från och med det datum vi utfärdar det. Under dessa sex månader är tillståndet giltigt vid ett tillfälle, sedan är det förbrukat och kan inte användas igen.

Mer om CITES

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online