Märka och registrera katter

Från januari 2023 kommer det en ny lag som underlättar för kattägare att få tillbaka en försvunnen katt. Då ska du som kattägare registrera din katt hos Jordbruksverket. För att kunna göra det behöver katten först vara id-märkt. Fram till dess att den nya lagen börjar gälla behöver katter endast vara id-märkta om de ska resa utomlands. Om du har en anläggning där du håller katter i kommersiellt syfte, till exempel ett katthem, så måste du registrera anläggningen redan nu i ett separat register.

Dags att id-märka din katt

Din katt behöver vara id-märkt för att vi ska kunna identifiera den. Om din katt blir upphittad så kan exempelvis polisen eller ett katthem läsa av chippet eller tatueringen och de kan hitta dig som ägare i vårt kommande kattregister. På så sätt slipper du vara orolig i onödan och katten kan komma tillbaka hem.

Som kattägare ska du låta märka katten med antingen chip eller tatuering. Du kan även behöva uppdatera en befintlig id-märkning om en tatuering suddats ut eller om chippet blivit oläsligt, så att katten kan bli identifierad korrekt om den blir upphittad.

Om du är osäker på om din katt är märkt eller om du inte har kvar chipnumret kan du exempelvis låta en veterinär läsa av chippet med en chipavläsare. Du kan också hitta ett befintligt id‑nummer i exempelvis din kattförsäkring eller i något av de frivilliga kattregistren.

Förbered din katt inför den nya lagen

Om din katt ännu inte är id-märkt är det bra att planera för märkning redan nu. För att märka katten ska du vända dig till en veterinär eller id-märkare.

En veterinär får märka katten med chip eller tatuering i ett av kattens öron. En id-märkare, med godkänd utbildning, får märka katten med chip. Fråga din veterinär vilken metod som rekommenderas för din katt.

Resa med katt till ett EU-land eller in till Sverige

EU-land eller resa in till Sverige måste den vara märkt med ett chip som uppfyller vissa krav. Läs mer på våra sidor om att föra ut eller ta in katter.

Katter ska registreras från 2 januari 2023

Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Lagen börjar gälla vid årsskiftet och först då blir det möjligt att registrera din katt hos oss.

När alla katter är märkta och registrerade blir det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Då kan man också se vilka katter som saknar ett hem så att de kan få hjälp till eventuell vård och att hitta ett hem. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kan besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad.

Det här gäller för kattungar

Kattungar ska vara märkta och registrerade senast vid 4 månaders ålder.

Katter som inte behöver vara märkta och registrerade

Skyldigheten att märka och registrera sin katt gäller inte katter som är födda före den 1 januari 2008.

Så registrerar du din katt

Jordbruksverkets kattregister öppnar den 2 januari 2023. Du kommer då att kunna registrera katten via vår nya e-tjänst som du loggar in till med BankID. Det kommer att kosta 40 kronor per katt och du kan betala med Swish eller kort. Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten kan du använda en blankett. Det kommer då att kosta 100 kronor per katt och du betalar med faktura. Vi kommer inte kunna ta emot din registrering via telefon.

Det kommer att kosta motsvarande summa vid ägarbyte.

Den här sidan kommer att uppdateras med den information du behöver för att kunna genomföra registreringen. Du kommer också att hitta en länk in till e-tjänsten på den här sidan från den 2 januari.

Är din katt redan registrerad i ett kattregister?

SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKK (Svenska Kennelklubben) är organisationer som för frivilliga register för katter. Jordbruksverkets nya kattregister är inte samma sak som dessa register. Även om du redan har registrerat din katt i ett frivilligt register behöver du registrera den specifikt hos oss från januari 2023. Vi kommer inte kunna föra över redan registrerade katter från andra register till vårt kattregister.

Du som håller katter i kommersiellt syfte

Du som har katter i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Om sällskapsdjuren flyttas mellan länder för att byta ägare, eller reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, ska ursprungs- och destinationsplatsen registreras som anläggning i respektive land. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Det här räknas som kommersiellt syfte

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

  • föder upp 3 eller fler kullar katter per år
  • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler katter per år
  • säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
  • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 4 eller fler katter.

Informationsmaterial för dig som vill hjälpa till att sprida information om kattregistret

Vi har tagit fram flygblad som du kan dela ut för att upplysa om vad kattägare ska tänka på inför den nya lagen. Flygbladen skriver du ut på A4-papper. Materialet är fritt för dig att använda.

Författningar

Senast granskad: 2022-11-03